Ydelsesbeskrivelser

Hvad er ydelsesbeskrivelser?

Ydelsesbeskrivelser er standardiserede beskrivelser af de ydelser, som Region Midtjylland leverer. De giver sagsbehandlere og andre interesserede et overblik over, hvad en udbudt ydelse indeholder - og hvad den koster.

Ydelsesbeskrivelserne er inddelt efter målgrupper, og i den enkelte ydelsesbeskrivelse kan du se, hvilke afdelinger der modtager hvilke målgrupper.

Der kan i visse situationer tilkøbes tillægsydelser eller ekstra ressourcer.

Til sagshandleren

Vil du som sagsbehandler tale med os om en eventuel anbringelse, skal du kontakte vores visitation.

Her er der mulighed for en konkret eller anonymiseret drøftelse af et barns eller en ungs udfordringer samt en foreløbig vurdering af det videre behandlingsbehov.

Er du helt afklaret med hvilken ydelse, der er behov for, opretter du bestillingen i anmodningsmodulet.

Har du brug for yderligere assistance til at indtaste bestillingen, så hjælper SBU gerne. Kontakt assistent Rikke Lægs på telefon 7847 8207 eller mail rilaeg@rm.dk.

Til forældre

Hvis du mener, at en af vores ydelser vil passe godt til dit barn, skal du søge om det via dit barns hjemkommune.

Se alle vores ydelsesbeskrivelser

Takster

SBU har et niveau-opdelt takstsystem, og der er samme takstsystem på alle vores afdelinger. 

Observations- og udredningspladser

Observations- og udredningspladser er en hjælp til den kommunale sagsbehandler, der har behov for en specifik faglig vurdering af et barn eller en ung.

Med en specifik faglig vurdering kan sagsbehandleren hurtigere finde det rette tilbud til barnet. Dermed undgås unødige skift i en eventuel anbringelse. 

Et observations- og udredningsforløb i Region Midtjylland varer 2-6 måneder.

Grundforløbet omfatter:

  • Beskrivelse af fysisk funktionsniveau
  • Beskrivelse af psykisk funktionsniveau
  • Beskrivelse af sociale funktioner
  • Beskrivelse af kognitivt funktionsniveau
  • Vurdering af skole- og indlæringsevner
  • Psykologisk udredning

Kommunen har mulighed for at tilkøbe yderligere observationer eller udredninger.

Et team af pædagoger fra institutionen og psykologer fra Institut for Kommunikation og Handicap foretager observationer og udredning. Teamet besidder viden og ekspertise inden for det social- og specialpædagogiske område.

Efter hvert forløb anbefaler teamet den foranstaltning, de skønner bedst at kunne støtte barnet eller den unge.

Visitation til et observations- og udredningsforløb foregår ved, at kommunen retter henvendelse til Specialområde Børn og Unge via regionens anmodningsmodul.

Alle ydelsesbeskrivelser

Specialområde Børn og Unge/SBU tager sig af forskellige målgrupper, og vi arbejder ud fra visionen, at vi vil være Danmarks førende specialtilbud for udsatte børn og unge. Vi kvalitetssikrer og udvikler vores ydelser inden for rammerne af socialtilsynets 7 temaer og lov om voksenansvar.

Når et barn eller en ung indskrives i SBU sker det ud fra en konkret ydelsesbeskrivelse, som afdækker den enkeltes behov for omsorg og understøttelse.

Se alle voers ydelsesbeskrivelser herunder.