SBU leverer kvalitet

SBU arbejder efter standarderne i Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område.

Kvalitetsmodellen medvirker til at sikre systematisk udvikling i kvaliteten af det socialt faglige arbejde i SBU - til glæde for beboere og ansatte.

SBU arbejder med resultatdokumentation vedrørende alle vores borgere. Det er et redskab til at hjælpe med at belyse og skabe viden om vores arbejde og resultater.

Dansk Kvalitetsmodel

SBU arbejder efter standarderne i Dansk Kvalitetsmodel.

Kvalitetsmodellen giver redskaber til at sikre systematisk udvikling i kvaliteten af det socialt faglige arbejde i SBU - til glæde for beboerne, de pårørende og medarbejderne.

Kvalitetsmodellen skal medvirke til at 

 • sikre systematisk dokumentation - vi gør det, vi siger, at vi gør.
 • skabe synlighed og gennemsigtighed om indsatsen i SBU for beboerne, pårørende, medarbejdere og offentligheden.
 • sikre, at beboeren og de pårørende inddrages systematisk i beboerens hverdagsliv.
 • sætte fokus på faglig udvikling og læring blandt medarbejdere og dermed bidrage til at øge jobtilfredsheden.

Resultatdokumentation

I SBU anvendes resultatdokumentation.

Resultatdokumentationen understøtter opfølgningen på §140-handleplanerne med udgangspunkt i de 5 faktorer:

 • Udvikling og adfærd
 • Familieforhold
 • Daginstitution, skole eller beskæftigelse
 • Sundhedsforhold
 • Fritidsforhold og venskaber

Resultatdokumentation

 • anvendes som redskab til en løbende vurdering af borgerens funktionsniveau
 • sikrer inddragelse af borgeren og forældrene
 • sikrer en systematisk opfølgning på indsatserne og understøtter dialogen om indsatsen mellem myndighed og udfører
 • kvalificerer arbejdet med opstilling og omsætning af mål for indsatserne
 • skaber en tværfaglig referenceramme for opgaveløsningen
 • giver mulighed for at dokumentere selv små fremskridt

Tilsyn

Socialt tilsyn

Socialtilsyn Midt skal godkende og føre det driftsorienterede tilsyn med SBU.

Med det gode driftsorienterede tilsyn ønsker Socialtilsynet generelt at bidrage til at udvikle kvaliteten og det faglige niveau på det sociale område, til gavn for de mest udsatte børn, unge og voksne i Danmark.

Det gode tilsyn udføres med udgangspunkt i kvalitetsmodellen, hvor tilbuddenes kvalitet vurderes inden for følgende syv temaer:

 1. Uddannelse og beskæftigelse
 2. Selvstændighed og relationer
 3. Målgrupper, metoder og resultater
 4. Organisation og ledelse
 5. Kompetencer
 6. Økonomi
 7. Fysiske rammer

Læs mere om Socialtilsyn Midt's arbejde

Find Socialtilsyn Midts tilsynsrapporter vedr. SBU på Tilbudsportalen - når du har søgt vores tilbud frem, så klik på "Tilsyn" i menuen til venstre.

Socialtilsyn Midt har også en Whistleblowerordning.

Styrelsen for Patientsikkerhed

Den sundhedsfaglige indsats i SBU bliver fulgt op på af Styrelsen for Patientsikkerhed. Her kan du læse deres tilsynsrapporter. 

Kontaktinformation

Udviklings- og Tilsynskonsulent

Gerda Aakerberg Klausen

Tlf.: +45 2325 6883
Skriv til Gerda

Arbejdsmiljøkonsulent

Nanna Hammershøj Kirk

Tlf.: +45 4022 4480
Skriv til Nanna

Sundhedsfaglig konsulent

Nanna Pedersen

Tlf.: +45 2380 6877
Skriv til Nanna