På dansk kaldes Low Arousal for tilpasset, rogivende eller afstemt pædagogik. Grundtanken er, at pædagogikken skal tilpasses det enkelte barn/ung, så uhensigtsmæssig udadreagerende adfærd så vidt muligt undgås.

LA bygger på studier af, hvad vi ved, der virker i pædagogisk praksis. Fokus er på at give fagprofessionelle mulighed for at tage ansvar for barnets/den unges trivsel ved at ændre på egen adfærd.

Afstemt pædagogik bygger på håndteringsstrategierne i LA suppleret med redskaber til at udarbejde stressprofiler for barnet eller den unge samt en vidensbank, hvor al viden om den enkelte er samlet. Herunder viden om, hvad der mindsker og fremmer ro for børn og unge og giver mulighed for en ønsket udvikling.

Hvorfor?

LA danner rammen for vores forståelse af problemskabende adfærd og har fokus på de fagprofessionelles ansvar. Metoden giver personalet kompetencer til at løse konflikter og gør dem bevidste om, at det er dem, der kan og skal ændre adfærd i konfliktsituationer. Ved at ændre egen adfærd over for børnene og de unge, kan deres adfærd også ændres.

Tilgangen er desuden retningsgivende for det menneskesyn, som ansatte i SBU udøver pædagogik efter. Tilgangen er funderet på nogle helt grundlæggende etiske principper:

  • Alle har ret til at bestemme så meget over sig selv som overhovedet muligt
  • Mennesker skal behandles med respekt, uanset alder og funktionsniveau
  • Alle har ret til et meningsfyldt og godt liv
  • Alle har ret til at være den, de er

Hvordan?

Med afsæt i LA udøver personalet i SBU pædagogik ud fra følgende principper:

Kontrolprincippet: Man er nød til at have kontrol over sig selv, hvis man skal kunne samarbejde. Man kan ikke have autonomi og selvbestemmelse uden at have kontrol over sig selv.  En stor del af vores arbejde med vores børn og unge handler derfor i høj grad om at skabe gode forudsætninger for, at den enkelte kan bevare selvkontrollen og genvinde den hurtigt, hvis han eller hun skulle miste den.

Princippet om affektsmitte: Følelser smitter. Når du er glad, spreder du glæde. Når du er sur, er der risiko for, at dine omgivelser også bliver det. Low Arousal bygger på idéen om, at vi skal skabe en rolig hverdag for borgere, som ikke er så gode til at regulere deres følelser på egen hånd. Det gør vi bedst ved at være gode til at regulere vores egne følelser.

Ansvarsprincippet: Den, som tager ansvar, kan påvirke. Det betyder, at det mest effektive personalet kan gøre, når vi står med et problem, er at finde ud af, hvad vi selv kan gøre for at løse problemet.

Tillidsprincippet: Metoder, der opbygger tillid til personalet, er gode metoder. Metoder, som reducerer tillid til personalet, er dårlige metoder. Tillidsprincippet handler om at opbygge pædagogisk kapital.