Low Arousal er en konflikthåndteringsmetode. 

Low Arousal betyder "tilpasset pædagogik" og er en konflikt- og stressnedsættende pædagogisk tilgang, som det pædagogiske personale forebygger, forstår og løser konflikter ud fra.

Intentionen med Low Arousal er blandt andet at samstemme og forankre refleksionerne i den pædagogiske praksis på relevante afdelinger og i den enkelte medarbejders faglige bevidsthed og identitet.

Low Arousal gør op med konsekvenspædagogikken og fokuserer gennem strategier på at undgå restriktioner og i stedet finde løsninger, der nedbringer et højt stressniveau hos barnet/den unge. 

Formål med Low Arousal i SBU
 

  • Nedbringe graden af konflikter med børn og unge
  • Nedbringe antallet af magtanvendelser og arbejdsulykker 
  • Rammesætte en del af SBU's pædagogiske linjer, hvor personalet arbejder bevidst med betydningen af egen tænkning og strategier i relationen til børn og unge 
  • Øge faglighed og færdighed til at minimere og håndtere konfliktsituationer samt at forstå, hvorfor de opstår 
  • Skabe en ensartethed i den pædagogiske tilgang, som børn og unge oplever 
  • Sikre at den pædagogiske tilgang støtter børn og unges udvikling ved at anvende en ikke-konfronterende og stressreducerende tilgang