I Specialområde Børn og Unge tager vi os af forskellige målgrupper, og vi arbejder ud fra visionen, at vi vil være Danmarks førende specialtilbud til udsatte børn og unge. Vi kvalitetssikrer og udvikler dagligt vores ydelser inden for rammerne af social-tilsynets 7 temaer og lov om voksenansvar.

SBU's kernefortælling

I Specialområde Børn og Unge understøtter vi børn og unges mulighed for et meningsfuldt liv.

Vi arbejder med anerkendende, fordomsfri og professionelle relationer. For vi ved, at den stemning, vi skaber, er den stemning, som udsatte børn og unge lever deres liv i.

Med afsæt i den neuroaffektive udviklingsteori arbejdes der tværfagligt og helhedsorienteret med barnet og den unge i centrum. Foruden højt specialiserede pædagoger og særligt kvalificeret sundhedspersonale sikrer SBU et højt fagligt niveau gennem en række faguddannede specialister (psykologer, terapeuter, lærere, socialrådgivere mv.) samt akademiske og administrative kompetencer.

SBU består af syv specialiserede afdelinger, tre interne skoler og en specialbørnehave, som hver dag yder en individuelt tilpasset indsats for børn og unge med kognitive vanskeligheder, nedsat psykisk- og fysisk funktionsevne, udviklingsforstyrrelser, adfærdsmæssige- og sundhedsfaglige problemstillinger. Herudover tilbyder vi STU og individuelt tilrettelagte dagtilbud.

Det gør os i stand til at træde til, når kommunerne efterspørger et særligt specialiseret tilbud. For os er det en vigtig samfundsmæssig opgave at skabe muligheder for de mest udsatte børn og unge. Vi arbejder tæt sammen med pårørende, kommuner og andre myndigheder for at sikre de allerbedste rammer for vores målgrupper.

Vi vil være Danmarks førende specialtilbud til børn og unge. Derfor lægger vi vægt på uddannelse, innovation og udvikling, så vi også fremover sikrer høj kvalitet og specialisering i vores tilbud.

Vision og mission i SBU

I Specialområde Børn og Unge (SBU) arbejder vi ud fra visionen, at vi vil være Danmarks førende specialtilbud til udsatte børn og unge.

Derfor forpligter vi os til gennem anerkendende, fordomsfrie og professionelle relationer og metoder at understøtte det enkelte barns mulighed for et meningsfuldt liv.

Det er SBU’s mission at arbejde med børn og unge inden for servicelovens rammer:

Vi kvalitetssikrer og udvikler dagligt vores ydelser inden for rammerne af socialtilsynets 7 temaer og lov om voksenansvar.

Kontaktinformation

Områdechef

Nikolaj Sørensen

Tlf.: +45 6179 3214
Skriv til Nikolaj