På Fenrishus anvendes den palliative tilgang i arbejdet med børnene og de unge, samt deres familier og pårørende. Vi tilbyder et sundhedsfagligt, pædagogisk, socialt og terapeutisk tilbud i én specialiseret tværfaglig indsats.

Når et barn rammes af en livbegrænsende eller livstruende tilstand, er det ikke kun barnet, der rammes. Hele familien har brug for omsorg, lindring og aflastning.

Den palliative tilgang rummer et øget fokus på livskvalitet og lindring gennem hele barnets liv. På Fenrishus er vores fornemmeste opgave i relation hertil at skabe det bedst mulige børneliv, hvor der vil være en vekslen mellem udvikling og lindring svarende til barnets aktuelle trivsel. Sideløbende ydes omsorg for hele familien, i det omfang Fenrishus har mulighed for det som døgninstitution.

Palliative forløb for børn og unge er ofte karakteriseret ved stor uforudsigelighed, og der kan opleves flere terminale faser.

Det er altafgørende for familiens trivsel og tryghed, at de ikke bliver tabt mellem flere støttesystemer, f.eks. mellem hospital, hjem og institution. Fenrishus udgør dette bindeled.

Fenrishus har også et veletableret samarbejde med Team for Lindrende Behandling – Børn og Unge på Aarhus Universitetshospital, og vi gør fast brug af deres kompetencer.