På Fenrishus tilbydes, i tråd med WHO's definition, en højt specialiseret og tværfaglig palliativ indsats ud fra en familieorienteret tilgang.

Når et barn rammes af en livstruende sygdom, er det ikke kun barnet, der rammes. Det er hele familien, som har behov for omsorg, lindring og aflastning. Vi tilbyder et sundhedsfagligt, pædagogisk, socialt og terapeutisk tilbud i én specialiseret tværfaglig indsats.

Den fornemmeste opgave i den palliative indsats er at drage omsorg omkring hele mennesket, hvilket i særlig grad også betyder omsorg for mor, far, søskende og bedsteforældre, så alle opnår bedst mulig livskvalitet i alle faser af barnets sygdom.

Palliative forløb for børn og unge er ofte karakteriseret ved større uforudsigelighed end sygdomsforløbene hos voksne, og børn og unge oplever flere tilsyneladende terminale faser.

Terminalfasen for børn og unge er præget af stor variation i tilstanden. Der vil være kritiske faser med behov for lindring, pleje og støtte, afløst af perioder med bedring og stabilisering af barnets tilstand.

Det er altafgørende for familiens trivsel og tryghed, at de ikke bliver tabt mellem to støttesystemer – fx mellem indlæggelser, hjemmet og institution. Netop sådan et bindeled er Fenrishus.

Fenrishus har et veletableret samarbejde med Børn og Unge på AUH og Børn og Unge Team for Lindrende Behandling og gør fast brug af deres lægefaglige kompetencer. Fenrishus samarbejder med udgangspunkt i høj faglighed og kvalitet.