Om tilbuddet

Granbo ligger i Dalstrup ved Grenaa.

Vi bor i er skønt hus med tilhørende have med trampolin, shelters, drivhus mv.

Et af grundelementerne på Granbo er muligheden for en vekselvirkning mellem socialtræning i indbydende fællesområder, fortyndet fællesskab samtidig med, at der efter behov er mulighed for at skærme sig væk til færre stimuli.

På Granbo har børnene og de unge hver deres eget værelse og nogle med eget badeværelse.

Målgruppe

Granbo er en døgnafdeling for børn og unge i alderen 9-18 år.

Afdelingen har 9 døgnpladser, hvor 4 af pladserne er fleksible og kan benyttes som døgntilbud til unge i alderen 18-24 år.

Målgruppen er psykosocialt belastet i en grad, hvor det kan komme til udtryk via problemskabende, seksualiseret og/eller selvskadende adfærd. Der kan som følge af de miljømæssige belastninger være psykiatrinære symptombilleder i form af tvangstanker og –handlinger (OCD), opmærksomhedsforstyrrelse (ADHD) samt i nogle tilfælde forbigående grænsepsykotiske symptomer.

Når målgruppen er nøje afgrænset, betyder det, at vi kan arbejde specialpædagogisk og meget målrettet med børn og unges udfordringer samt videreudvikle deres ressourcer. Det betyder også, at børnene og de unge vil møde andre beboere, som har udfordringer tilsvarende deres egne.

Granbo arbejder ligesom resten af SBU's afdelinger ud fra en anerkendende tilgang og et humanistisk børnesyn. Børn og unge samarbejder, hvis de kan. Og det er derfor en pædagogisk opgave at fremme tryghed, trivsel og læring via udviklingsfremmende miljøer og relationer.

Fakta

Antal pladser: 
Døgnpladser til unge under 18 år: 10
2 af pladserne er fleksible og kan benyttes som døgntilbud til unge i alderen 18-24 år.

Paragraffer: Barnets Lov §43 og Lov om Social Service §107

Økonomi

I ydelsesbeskrivelsen findes information om tilbuddets takster mm.

Læs ydelsesbeskrivelsen for §43 Læs ydelsesbeskrivelsen for §107

Værd at vide

Kontaktinformation

Kontakt tilbuddet

Granbo

Kløvhøj 41
8500 Grenaa

Tlf.: +45 7847 8240
Mail til Granbo

Områdeleder

Annette Solskov
Tlf.: +45 4177 6676

Matchning og visitation

Visitation

Tlf.: +45 2051 7124