Om tilbuddet

Fenrishus ligger i Aarhus V på en hyggelig villavej. Fenrishus er fysisk opdelt i en vuggestue/børnehave, en døgnafdeling, en ungeafdeling og en aflastningsafdeling. Alle afdelinger er under samme tag.

Målgruppe

Fenrishus er et højt specialiseret tilbud til børn og unge med multiple og komplekse funktionsnedsættelser, samt diagnoser af livstruende og livsbegrænsende karakter.

Børnene og de unge på Fenrishus har brug for hjælp og støtte til alle daglige gøremål, samt stort behov for pleje, omsorg og lindring, så muligheden for det bedste børneliv skabes. Der er derfor ansat socialpædagoger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, en ergoterapeut og en psykomotorisk terapeut. Derudover har vi også musikterapeuter ansat i huset.

Fenrishus har 12 døgnpladser til børn og unge under 18 år, hvor af de 2 pladser kan anvendes fleksibelt. Fenrishus har derudover 4 døgnpladser til unge i alderen 16 til og med 25 år. Desuden har vi 5 pladser til børn og unge i aflastningsafdelingen samt en specialdaginstitution med 7 pladser til børn i alderen 0-7 år.

Fakta

Antal pladser: 
Døgnpladser til unge under 18 år: 12
Døgnpladser til unge mellem 16 og 25 år: 4
Aflastning: 5 pladser
Daginstitution: 7 pladser

Paragraffer: Barnets Lov §32 og §43, Lov om Social Service §84 (jf. Barnets Lov §90) og §107

Økonomi

I ydelsesbeskrivelsen findes information om tilbuddets takster mm.

Ydelsesbeskrivelse for døgntilbud

Læs ydelsesbeskrivelsen for §43 Læs ydelsesbeskrivelsen for §107

Ydelsesbeskrivelse for aflastning

Værd at vide

Kontaktinformation

Kontakt tilbuddet

Fenrishus

Fenrisvej 37
8210 Aarhus V

Tlf.: +45 7847 8100
Mail til Fenrishus

Tilbudsleder

Ulla Monrad Jensen
Tlf.: +45 2343 8525

Tilbudsleder

Anne Mæng
Tlf.: +45 9117 9404

Specialbørnehave Fenrishus

Fenrisvej 37
8210 Aarhus V

Tlf.: +45 7847 8100

Matchning og visitation

Visitation

Tlf.: +45 2051 7124