Specialområde Børn og Unge

I Specialområde Børn og Unge (SBU) understøtter vi børn og unges mulighed for et meningsfuldt liv.

Vi arbejder med anerkendende, fordomsfri og professionelle relationer. For vi ved, at den stemning, vi skaber, er den stemning, som udsatte børn og unge lever deres liv i.

Med afsæt i den neuroaffektive udviklingsteori arbejdes der tværfagligt og helhedsorienteret med barnet og den unge i centrum. Foruden højt specialiserede pædagoger og særligt kvalificeret sundhedspersonale sikrer SBU et højt fagligt niveau gennem en række faguddannede specialister (psykologer, terapeuter, lærere, socialrådgivere mv.) samt akademiske og administrative kompetencer. 

Læs SBU's kernefortælling

Praksistræning løser konflikter

 

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

 

I Specialområde Børn og Unge arbejder vi med en undervisningsform, som giver medarbejdere på det socialfaglige område bedre muligheder for at håndtere konflikter i deres arbejde.

Ny kursusform giver færre konflikter på døgninstitutioner - fra teori til praksis.

 

Hvem er vi?

 

I Specialområde Børn og Unge tager vi os af forskellige målgrupper, og vi arbejder ud fra visionen, at vi vil være Danmarks førende specialtilbud til udsatte børn og unge. Vi kvalitetssikrer og udvikler dagligt vores ydelser inden for rammerne af social-tilsynets 7 temaer og lov om voksenansvar.

Læs om vores døgntilbud.

Kort over afdelinger i SBU

At arbejde i SBU

 

Hos os er vi meget forskellige – både i jobprofiler og som mennesker. Men én ting har vi til fælles: 

Vi arbejder for at give de børn og unge, der bor hos os den bedst mulige dag – hver dag.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.