Vil du som sagsbehandler tale med os om en eventuel anbringelse, skal du kontakte vores visitationskonsulent.

Her er der mulighed for en konkret eller anonymiseret drøftelse af et barns eller en ungs udfordringer samt en foreløbig vurdering af det videre behandlingsbehov.

Er du helt afklaret med hvilken ydelse, der er behov for, opretter du bestillingen i anmodningsmodulet.

Har du brug for yderligere assistance til at indtaste bestillingen, så hjælper SBU gerne. Kontakt assistent Rikke Lægs på telefon 7847 8207 eller mail rilaeg@rm.dk.

Er du pårørende?

Hvis du som pårørende er interesseret i en plads hos os, skal du først kontakte jeres kommunale sagsbehandler.

Det er sagsbehandleren, som kan bestille pladser hos os.

Samtykkeerklæringer

Når børn og unge skal bo på en af Specialområde Børn og Unges afdelinger, er det formalia, at der skal udfyldes og underskrives samtykkeerklæringer i forbindelse med indflytningen. 

Som udgangspunkt gælder et samtykke for ét år ad gangen, og det kan til enhver tid trækkes tilbage. Derfor vil disse opgså blive opdateret i forbindelse med opfølgningsmøder.

Samtykket skal være aktuelt. Samtykker, som "kan være rare" at have, men der reelt ikke er et aktuelt behov for, kan ikke gives på forhånd. Opstår behovet efterfølgende, udfyldes og underskrives samtykkeerklæringen.  

Det koordineres med afdelingen hvilke samtykkeerklæringer, der skal udfyldes.

For børn og unge under 18 år

For unge over 18 år

Kontaktinformation

Matchning og visitation

Visitation

Tlf.: +45 2051 7124