Om tilbuddet

Hald Ege ligger i Viborg, tæt på både skov og natur, men også til livet i byen i forhold til aktiviteter og eksempelvis kollektiv by-trafik.

Hald Ege er opdelt i to huse, som er tilpasset målgruppen og de enkelte børn og unge. Der planlægges aktiviteter i såvel det enkelte hus, men også på tværs af husene.

Et af grundelementerne på Hald Ege er muligheden for en vekselvirkning mellem socialtræning i indbydende fællesområder, fortyndet fællesskab samtidig med, at der efter behov er mulighed for at skærme sig væk til færre stimuli.

På Hald Ege har børnene og de unge hver deres eget værelse.

Målgruppe

Hald Eges målgruppe er normaltbegavede børn og unge med psykiske vanskeligheder relateret til udviklingsforstyrrelser, belastende opvækstbetingelser og/eller traumer. Børnene og de unge vil typisk have vanskeligt ved at indgå i sociale sammenhænge, og børnepsykiatriske diagnoser er almindeligt forekommende.

Når målgruppen er nøje afgrænset, betyder det, at vi kan arbejde specialpædagogisk og meget målrettet med børn og unges udfordringer samt videreudvikle deres ressourcer. Det betyder også, at børnene og de unge vil møde andre beboere, som har udfordringer tilsvarende deres egne.

Hald Ege arbejder ligesom resten af SBU's afdelinger ud fra en anerkendende tilgang og et humanistisk børnesyn. Børn og unge samarbejder, hvis de kan. Og det er derfor en pædagogisk opgave at fremme tryghed, trivsel og læring via udviklingsfremmende miljøer og relationer.

Fakta

Antal pladser:
Døgnpladser til unge under 5-17 år: 18
Døgnpladser til unge mellem 18-19 år: 2

Paragraffer: Barnets Lov §43 og Lov om Social Service §107

Økonomi

I ydelsesbeskrivelsen findes information om tilbuddets takster mm.

Læs ydelsesbeskrivelsen for §43 Læs ydelsesbeskrivelsen for §107

Værd at vide

Kontaktinformation

Kontakt tilbuddet

Hald Ege

Videbechs Allé 11
8800 Viborg

Tlf.: +45 7847 8350
Mail til Hald Ege

Tilbudsleder

Kamilla Kildevæld Mortensen
Tlf.: +45 2495 4960

Matchning og visitation

Visitation

Tlf.: +45 2051 7124