Om tilbuddet

Ulfborghus ligger i Ulfborg mellem Holstebro og Ringkøbing. Ulfborghus består af en hovedbygning, hvor der i den ene ende er en afdeling for de unge, og i den anden ende bor de yngste børn. Huset er omgivet af flere små legepladser, trampoliner og skov. Huset er helt bevidst indrettet i rolige og afdæmpede små miljøer, som skaber de bedste vilkår for indre ro hos børnene og de unge.

På Ulfborghus har hvert barn og ung eget værelse og adgang til badeværelse, der højest deles med yderligere en person. Det giver mulighed for ro og skærmning fra de andre børn og unge på afdelingen. På Ulfborghus er der en særlig indretning af rum/stuer, hvor familien kan komme på besøg, og samvær kan foregå uden for den enkeltes værelse.

På Ulfborghus er der ansat en køkkenassistent, som sikrer varieret og sund kost. Børnene og de unge er selv med til at ønske retter til madplanen.

Målgruppe

Ulfborghus er et døgntilbud for børn og unge i alderen 5 til og med 17 år.

Som de øvrige af vores afdelinger i SBU har Ulfborghus en nøje afgrænset målgruppe.

På Ulfborghus har børnene og de unge alle diagnose inden for autismespekteret eller autismelignende træk som primær udfordring kombineret med betydelige specifikke indlæringsvanskeligheder eller udviklingshæmning.

I forhold til de autisme-lignende træk er det væsentligt, at barnet eller den unge kan profitere af autismepædagogik.

De specifikke indlæringsvanskeligheder kan have karakter af fx opmærksomhedsforstyrrelse (ADHD/ADD) og verbal- eller nonverbal kognitiv funktionsnedsættelse.

Indlæringsvanskelighederne forudsættes ikke beskrevet ved en diagnose, men kan ligge på kanten af eller lige uden for normalområdet.

Derudover kan børn og unge på Ulfborghus have blandede socio-emotionelle og adfærdsmæssige udfordringer.

Når målgruppen er nøje afgrænset, betyder det, at vi kan arbejde specialpædagogisk og meget målrettet med børnene og de unges udfordringer og videreudvikle deres ressourcer. Det betyder også, at børnene og de unge vil møde andre, som har udfordringer tilsvarende deres egne.

Ulfborghus har 7 døgnpladser, som er placeret i én bygning. Værelserne fordeles ud fra børnenes og de unges individuelle behov og behov for social kontakt til andre.

Fakta

Antal pladser: 
Døgnpladser til unge under 18 år: 9
4 af pladserne er fleksible og kan benyttes som døgntilbud til unge i alderen 18-24 år.

Paragraffer: Barnets Lov §43 og Lov om Social Service §107

Økonomi

I ydelsesbeskrivelsen findes information om tilbuddets takster mm.

Læs ydelsesbeskrivelsen for §43

Værd at vide

Kontaktinformation

Kontakt tilbuddet

Ulfborghus

Skovstien 2
6990 Ulfborg

Tlf.: +45 7847 8200
Mail til Ulfborghus

Tilbudsleder

Charlotte Johannsen
Tlf.: +45 2153 0933

Skolen ved Ulfborghus

Harbogade 53
6990 Ulfborg

Tlf.: +45 7847 8486

Tilbudsleder

Charlotte Johannsen
Tlf.: +45 2153 0933

Matchning og visitation

Visitation

Tlf.: +45 2051 7124