I SBU arbejder vi med miljøterapi som indlæringspsykologisk eller pædagogisk form, hvor der primært lægges vægt på indlæring af sociale færdigheder: fx ved at styrke selvfølelse og evnen til at udtrykke egne meninger i samvær med andre.

I miljøterapien arbejdes med at hjælpe børnene og de unge til at finde nye handlemuligheder frem for de ofte uhensigtsmæssige strategier, de har lært, og som har været nødvendige tidligere i deres liv.

Hvorfor?

Børn og unge med følelsesmæssige vanskeligheder har ofte manglet spejling helt fra begyndelsen af deres liv, og derved har de manglet hjælp til at udholde og regulere deres egne tilstande. Spejlingen som metode er kernen i det miljøterapeutiske arbejde, som er at finde mening i barnets/den unges adfærd og støtte den enkelte i sin følelsesmæssige udvikling.

Nogle børn og unge i SBU har underudviklede jeg-funktioner som f.eks. at kunne tåle negative følelser, at udsætte tilfredsstillelse og at lære af sine erfaringer.

Børn og unge, der har været udsat for tidlig fejlregulering og oplevet skiftende og uforudsigelig kontakt, har ofte et usikkert selvbillede samt et sensitivt og skrøbeligt følelsesliv og nervesystem, der nemt kommer ud af balance.

Miljøterapien påpeger vigtigheden i at skabe nogle rammer, som er velstrukturerede, klare og forudsigelige – men også relationer, der er klare, tydelige, forudsigelige og trygge.

Børn og unge, der nemt dysreguleres, har brug for voksne, som kan rumme den uhensigtsmæssige adfærd samt hjælpe med at regulere det ved at være tydelig, rolig og tilstede.

Hvordan?

Når man arbejder miljøterapeutisk er sammenspillet mellem barnet/den unge og den voksne behandlingens væsentligste redskab. Den behandlingsmæssige ramme er konkrete daglige aktiviteter i den daglige kontekst rettet mod barnets/den unges nærmeste udviklingszone. Herudover er der fokus på strukturen; bl.a. de fysiske rammer, daglige rytmer, regler, rutiner osv.

I miljøterapien arbejdes der bl.a. med to grundlæggende metoder:

  1. Spejling
    Barnets/den unges følelser spejles, både verbalt og nonverbalt
  2. Jeg-støtte
    Barnet/den unge støttes i udviklingen af jeg-funktioner

Formålet med miljøterapi er at give barnet/den unge mulighed for at udvikle sine relationskompetencer i en social kontekst, og det gør vi netop gennem spejling og jeg-støtte.