Den social- og specialpædagogiske behandlingsindsats samt specialundervisningen i SBU er teoretisk funderet. Indsatsen tager udgangspunkt i det enkelte individ og baserer sig på en åben og kritisk anvendelse af viden og ny forskning inden for området. 

Den nyeste viden om hjernens udvikling, og viden om hvordan udviklingen påvirkes af eksempelvis omsorgssvigt, har betydning for, hvordan individuelle planer tilrettelægges og udføres i arbejdet med de børn og unge, der bor på Hald Ege.

En grundlæggende miljøterapeutisk tilrettelæggelse af behandlingsarbejdet danner en basis for systematisk velstrukturerede, forudsigelige og genkendelige rammer, såvel i det relationelle arbejde som i de daglige rytmer. 

Det behandlingsmæssige arbejde inddrager andre teoretiske forståelsesrammer som den neuroaffektive udviklingspsykologi og den neurosekventielle tilgang samt et eklektisk metodevalg med respekt for den enkeltes specifikke behov.