NMT er en udredning til præcisering af en specifik behandling til det enkelte barn/unge. Det er en samling af viden fra pædagogisk observation, psykomotorik, psykiatri og psykologi.

Udredningen beskriver barnets/den unges ressourcer indenfor

  • sanseintegration
  • kognition
  • emotionsregulering
  • relationskompetencer

Metoden NMT giver også et mål for den unges evne til top-down regulering, der sammen med den øvrige del af udredningen bl.a. kan danne baggrund for at give en vurdering af, hvorvidt vedkommende kan profitere af traditionel samtaleterapi, psykomotoriske aktiviteter, miljøterapi osv.

Udredningen indeholder også anbefalinger til videre behandling og foranstaltning.