Vi arbejder med anerkendende, fordomsfri og professionelle relationer. For vi ved, at den stemning, vi skaber, er den stemning, som udsatte børn og unge lever deres liv i.

SBU's målgruppe

SBU's målgruppe er børn og unge med:

 • psykosociale, kognitive og emotionelle vanskeligheder.
 • nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne.
 • gennemgribende eller specifikke udviklingsforstyrrelser.
 • multiple funktionsnedsættelser, herunder komplekse hjerneskader eller i terminal fase.
 • symptomer på reaktiv tilknytnings-, opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelser, angst, OCD og Tourette etc.

Lovhjemmel

SBU's afdelinger har lovhjemmel i Barnets Lov og Lov om Social Service.

SBU tilbyder

I SBU tilbyder vi:

 • Døgnanbringelse for børn og unge fra 0 til og med 17 år,
  Barnets Lov § 43

 • Aflastning for børn og unge fra 0 til og med 17 år,
  Barnets Lov § 32
  Lov om Social Service § 84, jf. Barnets Lov § 90

 • Midlertidige døgntilbud for voksne,
  Lov om Social Service §107

Kontaktinformation

Matchning og visitation

Visitation

Tlf.: +45 2051 7124