Specialområde Børn og Unge har gennem det seneste halve år skiftet den traditionelle klasseundervisning af medarbejdere ud med simulationstræning til at øve konfliktnedtrapning. Kun halvdelen af medarbejderne har deltaget på kurset, men det ser allerede ud til at virke. Der er færre konflikter og bedre arbejdsmiljø.

Praksis skal trænes med kroppen

At arbejde på en døgninstitution for anbragte børn og unge er som i alle andre relationer. Glæde – men også frustrationer opstår i ét væk. Da det er en del af alle børn og unges hverdag at søge og prøve grænser, er det tilsvarende en del af arbejdsdagen for medarbejderne at vise, hvor grænsen går, og tilbyde gode strategier til at ’falde ned’ igen.

Specialområde Børn og Unge varetager opgaver med særligt komplekse børn og unge, så der skal ekstra meget til at være den professionelle voksne, der sikrer ro i potentielle konflikter.

Som ansat i den socialfaglige verden er ens primære redskab én selv. Det stiller store krav til at håndtere de følelser, der vækkes, når man er sammen med mennesker, som har det svært.
Alle ansatte ved Specialområde Børn og Unge undervises i teknik, strategier og færdigheder i at skulle bruge sig selv som fagligt instrument. Indtil nu har det været gennem traditionel klasseundervisning, hvor man tilbagelænet gennemgår konflikter fra en teoretisk vinkel.  

Men uanset hvor veluddannet medarbejderen er, har det vist sig at være vanskeligt at omsætte teorien til praksis, når bølgerne går højt.

For på trods af flere og flere kurser i konflikthåndtering og teori om low arousal, der hjælper til at beholde medarbejderens nervesystem i ro, har det vist sig, at den rationelle, teoretiske tilgang til netop konflikthåndtering ikke giver medarbejderne de nødvendige handlemuligheder i hverdagen, når situationerne spidser til.

Derfor er læringsformen for første gang tilrettelagt helt anderledes.

I løbet af 2023 anvendes en ny træningsform for alle Specialområde Børn og Unges ca. 450 medarbejdere i simulationstræning med såkaldt forumteater, hvor uddannede skuespillere agerer børn og unge, der er ’oppe at køre’ eller som man kalder det professionelt – i high arousal.

I praksis agerer man nemlig ofte følelsesmæssigt ud fra, hvad der "sidder i kroppen". De fleste deltagere har tidligere oplevet sig selv i afmagt, med tunnelsyn, fastlåst på egne mål, og har dermed – helt ubevidst - været med til at eskalere konflikten.

Projektet tager udgangspunkt i en erkendelse af, at medarbejderens egne følelser og umiddelbare reaktionsmønstre var stærkere end den teoretiske viden, og at kroppen dermed - så at sige – tog over i situationen.

For mange konflikter eskalerede og endte i magtanvendelser. Det er ikke hensigtsmæssigt hverken for barnet, den unge eller arbejdsmiljøet.

Noget måtte gøres, selvom alt synes at være gjort.

Et kursus der batter i virkeligheden

Der eksisterede simpelthen ikke et kursus eller en uddannelse, der kunne bidrage til den udfordring, som Specialområde Børn og Unge oplevede med at få omsat teori om konflikthåndtering til praksis.

Derfor er Specialområde Børn og Unge som de første på det socialfaglige område i gang med systematisk at afprøve og ’oversætte’ et koncept med praksistræning, der også bruges i psykiatrien. Simpelthen for at lave et kursus, der også batter i virkelighedens konflikter.

På kurset har deltagerne forskellige roller i realistiske situationer fra hverdagen spillet af professionelle skuespillere. Gennem skuespillet – eller forumteateret, som det kaldes, opleves den simulerede konflikt så stærkt, at medarbejderne får mulighed for at opleve og lære deres egne reaktioner, når spændingen omkring dem stiger. Kroppen er så at sige med i indlæringen i et sikkert og trygt træningsmiljø.

Den alternative undervisningsmetode bliver taget godt imod af deltagerne, fordi det i langt højere grad end andre kurser er muligt at overføre direkte til konflikterne på døgninstitutionerne.

Og selvom projektet kun er afprøvet på ca. halvdelen af medarbejderne, ser det ud til allerede at have givet et fald i antallet af magtanvendelser.

Ansatte i Specialområde Børn og Unge er de første på det socialfaglige område, der systematisk bruger simulationstræning til at træne nedtrapning af konflikter.

Med opstart af projektet i starten er 2023, har vi været i gang i 8 måneder nu. Halvdelen af de ca. 450 socialfaglige medarbejdere i Specialområde Børn og Unge har gennemgået projektet. De foreløbige tilbagemeldinger er overbevisende.

Praktisk træning er en øjenåbner

Medarbejderne fortæller, at de allerede har oplevet træningen som en øjenåbner for deres tidligere uhensigtsmæssige handlestrategier i konflikter. Konflikter der tidligere kunne have eskaleret og endt i fysisk magtanvendelse, bliver nu i langt højere grad de-eskaleret.  

Blandt medarbejderne har kurset desuden givet et fælles sprog for konflikter og nedtrapning. Det giver en større accept af, at det er helt naturligt at miste overblikket i en eskalerende situation, netop fordi alle har trænet og aftalt klare strategier, de kan bruge til at håndtere og samarbejde om konfliktnedtrapningen.

Bedre samarbejde og klar rollefordeling blandt medarbejdere i konfliktsituationer er nogle af de erfaringer, medarbejderne særligt fremhæver positivt. Det virker allerede til at simulationstræning kan hæve det faglige niveau, fordi teorien i langt højere grad kan omsættes til praksis, så både medarbejdere og de anbragte børn og unge oplever bedre trivsel.  

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.