Derfor lander det på helt rette sted, når Specialområde Børn og Unge, inspireret af metoden Deeskalering fra Psykiatrien har udviklet et kursus, der giver medarbejderne flere og bedre kompetencer til nænsomt og effektivt at hjælpe personer ud af en ophedet situation. Undervisningsformen hvor både simuleret skuespil og ægte følelser kommer i spil, har allerede vist sig at styrke deltagernes kompetencer til at nedtrappe konflikter.

Stine Horn Gade er uddannelseskonsulent ved Center for Kompetenceudvikling i Region Midt. Hun har undervist i simulationstræning af konflikthåndtering siden 2016, og er nu konsulent på det kursus, Specialområde Børn og Unge har oversat fra psykiatrisk kontekst til det socialfaglige felt.

Konflikter uden manual

Socialfagligt arbejde adskiller sig fra andre fag ved at arbejde ud fra det, der kaldes ikke-tekniske færdigheder. For modsat en ingeniør eller en skibskaptajn, der har manualer og tekniske løsninger på problemer, er socialfaglige medarbejdere oftere i situationer, hvor mennesket i medarbejderen bliver presset. Derfor mener Stine Horn Gade at der er særlig god grund til at gå praktisk til værks når socialfaglige medarbejdere skal lære nye færdigheder.

”Ofte mangler netop den her faggruppe sprog og strukturer til at begribe, hvordan man tager hånd om ens egne reaktioner i konflikter og aggressioner i arbejdssituationer. Det er medarbejderne i Specialområde Børn og Unge blevet undervist meget grundigt i, men uden den store effekt, fordi det er foregået på et teoretisk plan. Derfor har vi erkendt at når man skal arbejde i det felt, hvor vi som menneskerace bliver presset, så bliver vi nødt til at lære det på en måde, der svarer til de situationer,” forklarer hun.

Kurset er derfor opbygget med fokus på at medarbejderen selv er værktøjet, der skal trænes i de roller og procedurer som skal benyttes i potentielt farlige arbejdssituationer.

Læring helt ind i nervesystemet

På kurset simulerer professionelle skuespillere børn eller unge, der er ’oppe at køre’. Og selvom det er skuespil, bliver deltagerne påvirkede.

Stine Horn Gade fortæller, at det er helt bevidst at deltagernes følelser og nervesystem kommer i spil under kurset.

”Hvis der sker fejl i den socialfaglige verden, er de som oftest menneskelige og altså ikke af teknisk karakter. Derfor består kurset netop i at træne, hvordan der træffes beslutninger, når man er presset. Træningen med skuespillere giver medarbejderen mulighed for at se på deres bevidste og ubevidste adfærd under pres,” forklarer hun og uddyber:

”Skuespillet flytter læringen fra det kognitive fokus ved almindelig klasseundervisning og over til en virkelighedsnær episode, hvor vores følelser har en helt anden plads og legitimitet. Vores kroppe og hjerner kan ikke mærke forskel på om det er aftalt spil eller en rigtig arbejdssituation. Følelsen af frygt, forvirring eller overraskelse er det samme.”

Netop den praksisnære læring er afgørende for effekten. Det har allerede vist sig at de medarbejdere, der har deltaget i kurset, føler sig langt bedre rustet til at hindre en konflikt i at udvikle sig, og flere fortæller at de allerede har brugt metoden til episoder, hvor de ellers tidligere ville have være nødt til at bruge magtanvendelser.

Hvorfor praksislæring er så meget mere effektivt end klasseundervisning, forklarer Stine Horn Gade således:

”Når selve nervesystemet har fået en god oplevelse med at kunne håndtere selv meget svære situationer, vil kroppen huske det, så man kan trække det frem i en senere virkelig situation, således fæstnes læringen helt ind i vores nervesystem."

Et sprog for det, ingen kan forklare

Målet med metoden er at fratage medarbejderen at skulle ordne konflikter udelukkende ud fra mavefornemmelse, kemi og intuition.

Metoden indeholder en bestemt struktur med skarpt definerede roller og ansvarsområder. I front er omsorgspersonen med direkte kontakt til barnet eller den unge. Derudover er der to støttepersoner, hvor den ene står for sikkerheden og den anden støtter op til et eventuelt personaleskifte eller anden form for hjælp.

”Den her kursusdag giver et sprog og en struktur til noget, der er meget lidt definerbart. Noget som kun få har et veludviklet sprog for. Nemlig hvad der sker, når man er ’oppe at køre’,” fortæller Stine Horn Gade.

Konflikter i både psykiatrien og socialområdet bliver ofte håndteret ud fra gamle vaner og usagte mavefornemmelser.  

”Der er ofte sådan en kultur, hvor man siger: ”Den tager Karin, for hun er den, der plejer at kunne få ro på.” Men hvis ingen ved, HVAD det er ’Karin’ kan, og HVORFOR vi skal bruge netop den handlestrategi i den pågældende situation, bliver medarbejderne ikke fagligt rustede til systematisk at kunne håndtere konflikter, ”siger Stine Horn Gade.  

Det nye kursus giver til gengæld deltagerne en oplevelse af at have et fælles sprog og en klar struktur, så alle ved hvordan man aktivt fordeler rollerne ud fra et fagligt udgangspunkt, og dermed undgår at konflikter udvikler sig.

Effekt fordi det bliver taget seriøst

Omkring halvdelen af medarbejderne i Specialområde Børn og Unge har været på kurset. Der bliver undervist én afdeling ad gangen. Og flere af stederne har Stine Horn Gade oplevet noget, hun aldrig har set før.

”Jeg fik at vide at metoden simpelthen var i brug allerede dagen efter – og virkede. Både medarbejdere og den unge kom godt ud af en potentiel konflikt. Det kan kun lade sig gøre, fordi den lokale ledelse har implementeret rollefordelingen med det samme og dermed taget metoden meget seriøst”.

Den store effekt ser den garvede underviser blandt andet opstå på baggrund af medarbejdernes høje faglige niveau samt god fastholdelse af medarbejdere i Specialområde Børn og Unge.

”Sådan en god effekt kommer kun af et højt niveau af forforståelse for det faglige og for hinanden. Metoden giver teorierne og samarbejdet noget konkret at arbejde ud fra. Det kræver ganske meget mod og professionalisme at dele med sine kollegaer, hvad man selv tager med ind i konflikter,” understreger Stine Horn Gade, der ser et fornemt samspil mellem simulationstræningen, medarbejdergruppens selvagens og det solide teoretiske fundament hos de ansatte i Specialområde Børn og Unge.

Resten af medarbejdergruppen i Specialområde Børn og Unge uddannes i løbet af 2023. Projektet følges systematisk af projektgruppen fra Specialområde Børn og Unge, for målet er at udvikle et gennemtestet kursus, der giver praksisnære kompetencer til at forebygge og håndtere konflikter i socialt arbejde.