Oliver Juhl Møgelhøj kan kun sige få ord. Et af dem er "kaff". Han bor på Fogedvænget, der er en afdeling for børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser under Specialområde Børn og Unge, SBU, i Region Midtjylland. Og når Oliver siger "kaff" til en medarbejder, får han en kop kaffe. Lige indtil for en måned siden.

Her fik Oliver som den tredje beboer på Fogedvænget sin egen ipad, hvor kommunikation-appen Avaz er installeret på. Avaz er udviklet til mennesker med blandt andet autismespektrum forstyrrelser og Downs Syndrom, som ved at trykke på forskellige billeder på ipaden, får mulighed for at kommunikere med omverdenen. Inden længe bliver det bredt ud på Fogedvænget til alle de børn og unge uden sprog, som kan håndtere den. 

- Jeg synes ikke, vi har noget valg. Når nu vi har en mulighed for bedre at forstå børnene, så kan vi ikke bare sige, at det ønsker vi ikke. At kunne kommunikere med andre må alt andet lige give børnene og de unge en højere livskvalitet, og det er det centrale i vores arbejde, siger leder på Fogedvænget Jesper Christiansen.

Oliver er 16 år, men i forhold til at kommunikere ligger han på niveau med en ni måneder gammel baby. Fogedvænget købte derfor den nye app til ham og installerede den på en ipad. 

Da han en dag blev spurgt om at vise, hvad han kunne tænke sig at drikke, sagde han “kaff”, som han plejer. Men billedet, han trykkede på, var af et glas kakao, fortæller Tanja Damgaard Christensen, der er primus motor i arbejdet med at indføre det nye taleværktøj på afdelingen i Hedensted.

- Jeg troede, Oliver tog fejl, og spurgte ham igen. Men han blev ved med at pege på billedet af kakao, selvom han sagde “kaff”. Jeg satte derfor to kopper foran ham. En med kaffe og en med kakao for at se, hvilket glas han ville tage, og han tog det med kakao.

Kan pludselig bestemme selv

Eksemplet bruger socialpædagogen til at illustrere, hvor skelsættende det kan være for et menneske uden sprog pludselig at kunne udtrykke sig, så andre forstår, hvad man mener. 

- Oliver havde hørt andre sige ordet “kaffe” og brugte det så selv. Personalet troede, han ville have kaffe, og det fik han så i mange år. Tænk, hvad det betyder for et menneske bare at skulle tage det, som andre giver én og ikke kunne forklare, man hellere vil noget andet. Med appen får Oliver og vores andre børn og unge nu mere medbestemmelse og indflydelse på deres eget liv. Oliver får mulighed for at sige, hvad han gerne vil, og så har appen gjort, at han kan kommunikere med alle og ikke kun de nærmeste, forklarer Tanja Damgaard Christiansen. 

En vigtig del af oplæringen er nemlig, at Oliver vænner sig til at bruge appen, når han skal tale. For når han bruger billederne til at tale med, får han nu mulighed for at åbne sig op til hele omverdenen, idet han så kan gøre sig forståelig over for eksempelvis en vikar eller en, han møder på en tur på legepladsen.

Skræddersyet til hver enkelt

Fogedvænget har seks ipads, og hver eneste er personlig og bygget op om den enkelte. Der ligger for eksempel fotos af familiemedlemmer. Og app’en er bygget fleksibelt op, så den kan tilpasses det enkelte barn og unge. 

Da Oliver først lige er begyndt at bruge appen, er der kun fire billeder på hver side. Hvorimod et andet barn med autisme, meget hurtigt kan overskue mange detaljer, og derfor kan have flere billeder på siderne på sin ipad.

Forebygger uhensigtsmæssig adfærd

Appen kan også bruges til at forebygge konflikter som et led i den pædagogiske tilgang Low Arousal. Hvis et barn er frustreret, kan det bruge billederne til at forklare, hvad der er galt i stedet for, at frustrationen stiger i takt med, at de voksne ikke forstår, hvad problemet handler om.              

- Vi havde et barn, der en dag ikke kunne rumme at være sammen med andre. Han brugte sin ipad til at vise os, at han i stedet for at komme til musik, havde brug for at sidde for sig selv. Han pegede flere gange på billedet af en ipad, så vi forstod ham. Ugen efter var han klar til at komme til musik igen. Han kunne være begyndt at selvskade i frustration over ikke at kunne få sin iPad i pågældende situation, men fordi han med sin Avaz kunne forklare os sit behov, undgik vi det. Det er som om, vi får en viden om, hvad der sker inden i barnet. Samtidig forstår barnet os, da det nemmere kan afkode billeder frem for ord, forklarer Tanja Damgaard Christiansen.

Alle skal uddannes

Fogedvænget har valgt, at hele personalegruppen skal  på internt kursus, hvor de undervises af Tanja Damgaard Christiansen, der foruden socialpædagog er konsulent i brugen af Avaz. 

- Fuld udbytte kræver fuld indsats. Det betyder, at personalet skal bruge appen, hver eneste gang de kommunikerer med barnet. Derfor mener jeg, at det er vigtigt, at alle medarbejdere har et grundlæggende kendskab til brugen af Avaz, forklarer afdelingsleder Jesper Christiansen. 

Afdelingen forudser, at med den målrettede indsats, kan selv de børn og unge med færrest forudsætninger få glæde af appen, ligesom Tanja oplevede med Oliver og kakaoen. 

- Jeg har af og til hørt, at Oliver ikke har kompetencerne til at kunne arbejde med ipaden, fordi han er på et stadie, der svarer til ni måneder i forhold til at kommunikere. I begyndelsen trykkede han hele tiden på de forskellige billeder igen og igen, men det er vigtigt at lade ham gøre det, for han gør det, fordi han er ved at undersøge den og lære at bruge den, fortæller Tanja Christiansen. 

Kan bruges til samtaler

Med appen kan barnet fortælle, hvad det har lyst til, men kan også bruge den til at føre en samtale.

Med Avaz får barnet og den unge en stemme og oplever at blive hørt. Og brugt rigtigt, kan Avaz også give barnet mulighed for at føre en samtale for første gang.

- Da vi var ude og ride med Oliver, tog vi billeder af, hvad der skete på turen og lagde dem ind på ipaden, da vi kom hjem. Billeder af Oliver, der rider. Der fodrer. Billede af hesten og af en kat han aede. På den måde kunne vi bagefter tale sammen om oplevelsen igen og igen, og han kunne fortælle om sin tur til sine forældre eller andre, der ikke havde været med.

Samtidig er appen også med til at hjælpe børnene og de unge med at lære at tale og sige flere ord korrekt. Oliver er for eksempel nu ved at øve sig i at sige kakao, som han kan gentage efter appen, der udtaler det ord, som han trykker på.

Satser stort

Ud over personalet har Fogedvænget tilbudt alle interesserede forældre en temaaften i Avaz, som blev afholdt i marts. Det er nemlig vigtigt, at alle omkring barnet har samme tilgang til kommunikation, og responsen fra forældrene var meget positiv, og enkelte forældre købte straks appen til et barn, der er i aflastning.

- Mit ønske er, at de børn og unge, der bor her, kan tage deres ordforråd med sig, når de flytter, idet de beholder appen og ipaden. Vi havde en ung på 21, der stort set ikke havde noget sprog, før hun fik Avaz. Da hun skulle videre herfra til voksenregi, kunne hun tage 500 ord med sig, fortæller leder Jesper Christiansen.

Hvad er Avaz?

Avaz er en kommunikations-app, der hjælper børn med at kommunikere og udvikle sprog. Man kan kommunikere ved hjælp af en tastatur-tilstand eller en billedetilstand.

  • ved tastaturtilstanden staver man ordene, som bliver udtalt
  • ved billedetilstanden trykker man på billederne i appen, hvorefter Avaz udtaler ordene

Derfor Avaz

Avaz giver børn og unge på Fogedvænget mulighed for

  • mere medbestemmelse
  • at kommunikere med omverdenen og ikke kun familie og nærmeste personale
  • at lære at tale, idet appen er med til at udvikle det verbale sprog