Sundhedsfremme og samarbejde. Det er mit job

Det, der gør det rigtig interessant for mig at stå op om morgenen, er at mærke, at mit arbejde virkelig nytter. Børnene og de unge på det bosted, hvor jeg arbejder, har brug for den sundhedsfaglighed, jeg kommer med. Man kan virkelig gøre en forskel i mit arbejde.

Sundhed på et bosted

Når man arbejder som sygeplejerske på et bosted, arbejder man med et 360 graders fokus på barnets sundhed. Jeg er sygeplejerske, når barnet er sygt ligesom alle andre børn. I samarbejde med barnets læge og psykiater, er jeg med til at sikre at den medicinske behandling er stabil, så børnene og de unge kan få den bedst mulige dag.

Men jeg arbejder også med sundhed via et langvarigt fokus på, hvordan vi fremmer den fysiske og mentale trivsel hos den enkelte.

Fagligt fællesskab om barnets bedste

Jeg er sygeplejerske på bostederne Hald Ege og Hamarhus i Viborg. Her arbejder også pædagoger og andre faggrupper. Begge steder mærker jeg et stærkt, tillidsbåret fagligt fællesskab omkring barnets og de unges bedste. På tværs af fagligheder står vi sammen om at hjælpe barnet og den unge. Både med til kost og motion, men også i forhold til sværere udfordringer som autisme, selvskadende adfærd, spisevægring, forskudt døgnrytme og udadreagerende adfærd. Vi har et stærkt fagligt fællesskab om, hvordan vi gør det godt, for den der står i midten, nemlig barnet/den unge.

Frihed til en spændende hverdag

I mit arbejde ved Specialområde Børn og Unge mærker jeg en helt anden tilgang til arbejdet som sygeplejerske. Her arbejder vi langsigtet og tålmodigt med barnets udvikling og sundhed. Jeg tilrettelægger selv min arbejdsdag med rum til at tænke nyt, sparre og undervise kollegaer. Det motiverer mig, at jeg har ansvar for mine opgaver hele vejen, så kan jeg både lægge linjen i samarbejde med lederen og følge den til dørs. Så selvom jeg er i socialområdet, får jeg virkelig lov til at fokusere på det sundhedsfaglige.

Konstant faglig udvikling

Specialområde Børn og Unge huser mange bosteder. Så selvom jeg er den eneste medarbejder med en sundhedsfaglig uddannelse på Hald Ege og Hamarhus, har jeg et stærkt fagligt netværk med de andre sundhedsfaglige fra de andre bosteder i Specialområde Børn og Unge.

Min oplæring blev varetaget af den koordinerende sundhedsfaglige sygeplejerske, der arbejder på tværs af alle bosteder samt et tværgående introforløb i hele områdets metoder og faglighed. Det giver et stærkt internt netværk af fagfæller, og nogen at blive klogere sammen med. At være en del af en stor organisation betyder også, at vi arbejder med det seneste nye, og at jeg er på kurser, introduktion og oplæring både lokalt og centralt.