Relationer og mødeøjeblikke. Det er mit job

Som pædagog ved jeg, at jeg virkelig gør en forskel. Jeg kan mærke, jeg er med til at gøre hverdagen for børn og unge på vores døgntilbud tryg og god.

Børnene og de unge har brændt sig på voksne mange gange i deres liv, så de har massivt brug for støtte, nærvær og troværdighed.

Tålmodigt og professionelt tillidsarbejde

Jeg er drevet af at skabe udvikling og trivsel for børnene ud fra de forudsætninger. Det er ét langt tillidsarbejde. Det kræver konstant professionel tilpasning af krav og aktiviteter. Det bedste på en arbejdsdag er, når samspillet fungerer. Når jeg og den unge har så stor tillid, at vi kan stille krav til hinanden. Vi giver og tager lidt.

Troværdigt nærvær

Troværdigt nærvær er nøglen til en god dag – både for mig og for de børn og unge, jeg arbejder med. De har autisme, ADHD og udviklingsforstyrrelser, så det er virkelig ikke alt, man præsenterer, som de går med på. Det, jeg er god til som pædagog, er at skabe gode relationer. Jeg bruger min faglighed til at være lydhør over for de der små dynamikker, der skal gå op i en enhed for at have en god stund sammen.

En professionel forælder

Jeg er pædagog på bostedet Granbo. Rent praktisk arbejder jeg sammen med mine kollegaer om et eller to børn. Vi er som kollegaer altid i tæt sparring og overlevering. Vi er en professionel forælder i børnenes hjem. Vi følger dem i skole, laver mad, hjælper dem til ridning og parkour. Men der, hvor vi er særligt dygtige, er hvor vi, på trods af alle deres udfordringer, kan holde deres stressniveau lavt ved at justere krav og forventninger efter barnets dagsform. Det kræver stor lydhørhed og en tæt koordination os medarbejdere imellem.

Højt specialiseret område

Der er et vildt fagligt niveau blandt mine kolleager. Jeg arbejder sammen med højt specialiserede og super kompetente fagfolk. Det giver mig tryghed og inspiration i mit arbejde. Vi går ikke på kompromis med det, de unge og børnene har brug for fra os. 

Alle i teamet skal kunne dokumentere og reflektere over sit arbejde. Vi er et professionelt tilbud, der kan leve op til de høje krav, der bliver stillet til os fra børnene og fra vores samarbejdskommuner.

Får lyst til at blive bedre

Selvom jeg arbejder på et enkelt bosted, har jeg en stor organisation i ryggen i hele Specialområde Børn og Unge. Her er et stort netværk af kvalificerede fagkonsulenter inden for psykologi, sikkerhed og kvalitetsarbejde. Også masser af vidensdeling bostederne imellem. Jeg suger bare til mig af alle de tilbud, der ligger i organisationen.

Det giver mig også en rigtig stor mulighed for at udvikle mig selv fagligt. Rent praktisk er jeg en del af et netværk, uddanner mig og giver den viden tilbage til vores bosted.

Motiverende høje ambitioner

Specialområde Børn og Unges vision er, at vi vil være Danmarks førende specialtilbud til udsatte børn og unge, og vi gør faktisk en indsats i vores kvalitetsarbejde for, at det kan lade sig gøre. Det er motiverende at være en del af. Det giver mig bare lyst og motivation til at dygtiggøre mig og gøre det bedre i dag, end jeg gjorde det i går.