Trivsel og læring. Det er mit job

Lige før. Altid lige før. Det er altid der, jeg skal have min opmærksomhed. Lige før eleven bliver træt. Lige før eleven bliver overstimuleret. Lige før eleven bliver aggressiv.

Eleverne på den skole, hvor jeg underviser, har på grund af deres diagnoser svært ved selv at mærke deres overbelastning før den kommer, og de har svært ved at være i en relation særlig lang tid af gangen. Det skifter hver dag. Derfor har de brug for, at der er en professionel tæt på, der går på opdagelse i hvor stort deres læringsvindue er den dag. Jeg skal kunne fornemme, hvad eleven fornemmer – før de selv mærker det, og hjælpe til at stoppe, mens legen er god, og lære mens humøret er til det.

Målet er den gode zone

Flere af afdelingerne i Specialområde Børn og Unge har tilknyttet en intern skole, hvor børnene bliver undervist. Arbejdet som lærer i skolerne er dog noget anderledes, end hvad man kender fra normale skoler. Jeg arbejder ofte kun med en enkelt elev ad gangen. Selvom eleverne rigtig gerne vil lykkes med at gå i skole, så er det ofte meget lidt traditionelt fag-fagligt, vi når i løbet af en dag. Målet er ikke nødvendigvis en kandidatgrad, og vi må anerkende, at alle ikke lærer på samme måde og i traditionelle skolekontekster. En god dag i skolen er en dag, hvor eleven er forblevet i sin gode zone og har opbygget læringskapacitet. En rigtig, rigtig god dag er så, når eleven også lærer noget.

Tænk langt, langt ud af boksen

Jeg bliver som lærer udfordret til at tænke anderledes. Meget anderledes. Min opgave er at fokusere og opdage de helt små succeser og tænke det ind i kontekst med andre udviklingsmål. I den her form for læring er det trivslen og trygheden, der trækker læringen.

I mit job som lærer på den interne skole ved Specialområde Børn og Unge, har jeg udvidet min kreativitet, for her skal man tænke langt, langt ud af boksen.

Når man arbejder med børn og unge med de her udfordringer bliver man superskarp til at finde på, når man står der og får alle de indtryk, man får. Man er 'på' hele tiden, fordi man hele tiden skal være opmærksom på barnets og den unges tilstand.

Forberedelse og spontan kreativitet går hånd i hånd

Det kan godt komme til at lyde som om alt bare flyder lidt ud i nuet. Det gør det bestemt ikke. Det kræver superstor forberedelse at have så tilpas meget i rygsækken, at man hele tiden kan hive en ny, relevant kanin op af hatten.

Som lærer i Specialområde Børn og Unges interne skoler skal man kunne lide at re-navigere og gå på opdagelse i, hvad der virker for den enkelte her og nu. Og dét kræver både erfaring, forberedelse og stor viden om elevernes udfordringer og personligheder.

Et stort hjerte for børn der har det svært

Jeg har arbejdet på stort set alle den slags skoler, der findes. Fri-, efter- og specialskole. Men lige præcis, de her børn og unge, der kan være tilknytningsforstyrrede og blive udadreagerende, når de bliver stressede, har jeg et stort hjerte for.

De børn har det svært og har så massivt brug for dygtige voksne omkring sig for at have en chance i livet.

Kollegaer på én fælles ekspedition

Jeg er meget motiveret af, at alle os, der arbejder på døgninstitutionen, arbejder sammen i en fælles ekspedition. Der bliver lyttet til alle forslag, uanset hvilken faglighed man har. Målet er, at forslaget virker for barnet eller den unge, og det er ikke vigtigt hvem, der foreslår det.

Ekspeditionen er en never ending story, fordi børnene og de unge ændrer sig hele tiden. Det betyder også, at vi alle udvikler tiltag, der virker.

Hvis der er en elev, der drives af outdoor, skal man læse situationen, og se hvordan man kan bygge undervisning op om den læringsgnist. Jeg har bygget værksted, shelter og udeområde til en elev, fordi det var det, der virkede.

Var der én, der var drevet af en bestemt sport, så ville vi gå den vej. Man kan bare ikke tillade sig at læne sig tilbage, men skal hele tiden være på opdagelse. Og man har virkelig heller ikke lyst til andet, når man er sammen med de her børn og unge.

Flere muskler til at være professionel

Det er det, der er særligt ved at være en del af Specialområde Børn og Unge. Det er et stort maskineri, hvor der virkelig er muskler til at være professionel.

Som individer bliver vi lært godt op i at forstå og rumme de her børn og unge. Og der er god støtte af konsulenter, hvis vi bliver udfordret ud over vores evne. Der er et mål om, at vi altid kan løse opgaverne med børnene og de unge i Specialområde Børn og Unge.

Som organisation formår vi at rumme og tilrettelægge et liv og en hverdag for de børn og unge, der har virkelig store vanskeligheder. Jeg mærker en brand for at give de unge et liv, der er værd at leve. Helt basalt bygger vores indsats på et godt, værdigt og rummeligt menneskesyn.