SBU er en specialpædagogisk enhed for børn og unge i alderen 0-18 år (SEL § 66 stk. 1) med mulighed for efterværn (SEL § 76) til 23 år.

SBU har også midlertidige botilbud til voksne (SEL § 107) på flere af vores afdelinger. 

SBU's målgruppe er børn og unge med 

  • psykosociale, kognitive og emotionelle vanskeligheder
  • nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne
  • gennemgribende eller specifikke udviklingsforstyrrelser
  • multiple funktionsnedsættelser, herunder komplekse hjerneskader eller i terminal fase
  • symptomer på reaktiv tilknytnings-, opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelser, angst, OCD og Tourette

SBU er normeret til:

  • 118 pladser i døgntilbud §66
  • 20 pladser i døgntilbud §107 (fleksible)
  • 24 pladser i interne skoletilbud
  • 6 pladser i børnehavetilbud