I Specialområde Børn og Unge (SBU) understøtter vi børn og unges mulighed for et meningsfuldt liv.

Vi arbejder med anerkendende, fordomsfri og professionelle relationer. For vi ved, at den stemning, vi skaber, er den stemning, som udsatte børn og unge lever deres liv i.

SBU's målgruppe er børn og unge med 

 • psykosociale, kognitive og emotionelle vanskeligheder
 • nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne
 • gennemgribende eller specifikke udviklingsforstyrrelser
 • multiple funktionsnedsættelser, herunder komplekse hjerneskader eller i terminal fase
 • symptomer på reaktiv tilknytnings-, opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelser, angst, OCD og Tourette etc.

SBU's afdelinger har lovhjemmel i Barnets Lov og Lov om Social Service:

I SBU tilbyder vi:

 • Døgnanbringelse for børn og unge fra 0 til og med 17 år,
  Barnets Lov § 43

 • Aflastning for børn og unge fra 0 til og med 17 år,
  Barnets Lov § 32
  Lov om Social Service § 84, jf. Barnets Lov § 90

 • Midlertidige døgntilbud for voksne,
  Lov om Social Service §107