SBU arbejder efter standarderne i Dansk Kvalitetsmodel.

Kvalitetsmodellen giver redskaber til at sikre systematisk udvikling i kvaliteten af det socialt faglige arbejde i SBU - til glæde for beboerne, de pårørende og medarbejderne.

Kvalitetsmodellen skal medvirke til at 

 • sikre systematisk dokumentation
  - vi gør det, vi siger, at vi gør
 • skabe synlighed og gennemsigtighed om indsatsen i SBU for beboerne, pårørende, medarbejdere og offentligheden
 • sikre, at beboeren og de pårørende inddrages systematisk i beboerens hverdagsliv
 • sætte fokus på faglig udvikling og læring blandt medarbejdere og dermed bidrage til at øge jobtilfredsheden 

Kvalitetsmodellens 2 temaer


Organisatoriske retningslinjer

 • Ledelse
 • Arbejdsmiljø
 • Kompetenceudvikling

Ydelsesspecifikke retningslinjer

 • Indflydelse på eget liv
 • Individuelle planer
 • Kommunikation
 • Medicin
 • Magtanvendelse
 • Utilsigtede hændelser (UTH)