Socialt tilsyn

Socialtilsyn Midt skal godkende og føre det driftsorienterede tilsyn med SBU.

Med det gode driftsorienterede tilsyn ønsker Socialtilsynet generelt at bidrage til at udvikle kvaliteten og det faglige niveau på det sociale område, til gavn for de mest udsatte børn, unge og voksne i Danmark.

Det gode tilsyn udføres med udgangspunkt i kvalitetsmodellen, hvor tilbuddenes kvalitet vurderes inden for følgende syv temaer:

  1. Uddannelse og beskæftigelse
  2. Selvstændighed og relationer
  3. Målgrupper, metoder og resultater
  4. Organisation og ledelse
  5. Kompetencer
  6. Økonomi
  7. Fysiske rammer

Læs mere om Socialtilsyn Midt's arbejde

Find Socialtilsyn Midts tilsynsrapporter vedr. SBU på Tilbudsportalen - når du har søgt vores tilbud frem, så klik på "Tilsyn" i menuen til venstre.

Socialtilsyn Midt har også en Whistleblowerordning.

Arbejdstilsynets smileys

Du kan finde arbejdstilsynets rapporter for SBU på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Styrelsen for Patientsikkerhed

Den sundhedsfaglige indsats i SBU bliver fulgt op på af Styrelsen for Patientsikkerhed. Her kan du læse deres tilsynsrapporter.