Ydelsesbeskrivelserne orienterer sagsbehandlere og andre interesserede i de tilbud, som Specialområde Børn og Unge leverer inden for døgn-, aflastnings- og dagtilbud. Se menuen til venstre.

Til sagshandleren

Vil du som sagsbehandler tale med os om en eventuel anbringelse, skal du kontakte visitationskonsulent Rikke Møllegaard.

Her er der mulighed for en konkret eller anonymiseret drøftelse af et barns eller en ungs udfordringer samt en foreløbig vurdering af det videre behandlingsbehov.

Er du helt afklaret med hvilken ydelse, der er behov for, opretter du bestillingen i anmodningsmodulet.

Har du brug for yderligere assistance til at indtaste bestillingen, så hjælper SBU gerne. Kontakt assistent Rikke Lægs på telefon 7847 8207 eller mail rilaeg@rm.dk.


Til forældre

Hvis du mener, at en af vores ydelser vil passe godt til dit barn, skal du søge om det via dit barns hjemkommune.