Ydelsesbeskrivelser er standardiserede beskrivelser af de ydelser, som Region Midtjylland leverer. De giver sagsbehandlere og andre interesserede et overblik over, hvad en udbudt ydelse indeholder - og hvad den koster.

SBU leverer bl.a. ydelser inden for døgn-, aflastnings- og dagtilbud. Se menuen til venstre.

Til sagshandleren

Hvis du ønsker at bestille en af vores ydelser, skal du bruge anmodningsmodulet.

Til forældre

Hvis du mener, at en af vores ydelser vil passe godt til dit barn, skal du søge om det via dit barns hjemkommune.