Pårørende

Hvis du som pårørende er interesseret i en plads hos os, skal du først kontakte jeres kommunale sagsbehandler.

  • Det er sagsbehandleren, som kan bestille pladser hos os

Sagsbehandler

Vil du som sagsbehandler tale med os om en eventuel anbringelse, skal du kontakte områdeleder Søren Skytte Asmussen. 

Her er der mulighed for en konkret eller anonymiseret drøftelse af et barns eller en ungs udfordringer samt en foreløbig vurdering af det videre behandlingsbehov.

Er du helt afklaret med hvilken ydelse, der er behov for, opretter du bestillingen i anmodningsmodulet.

Har du brug for yderligere assistance til at indtaste bestillingen, så hjælper SBU gerne. Kontakt assistent Rikke Lægs på telefon 7847 8207 eller mail rilaeg@rm.dk.