Pårørende

Hvis du som pårørende er interesseret i en plads hos os, skal du først kontakte jeres kommunale sagsbehandler. Det er sagsbehandleren, som kan bestille pladser hos os.

Hvis du som pårørende har brug for at komme på besøg på en bestemt afdeling, kan du kontakte afdelingslederen

Sagsbehandler

Alle ønsker om køb af ydelser på social- og specialundervisnings-området i Region Midtjylland skal foregå elektronisk.

Er du sagsbehandler og vil tale med os om en eventuel anbringelse, skal du kontakte Rikke Møllegaard. Er du helt afklaret og vil bestille en ydelse hos os, opretter du bestillingen herunder.

Link til Region Midtjyllands system til bestilling af ydelser.

Her kan du læse eller printe en vejledning til bestillingssystemet (pdf). Har du brug for yderligere assistance til at indtaste bestillingen, så hjælper SBU gerne. Kontakt Assistent Rikke Lægs på telefon 7847 8207 eller mail rilaeg@rm.dk.

Hvis du ønsker at visitere en borger til SBU, så kontakt vores visitator:

Rikke Møllegaard
Visitationskonsulent
Tlf.: 2051 7124
E-mail: RIEMOE@rm.dk