I Specialområde Børn og Unge (SBU) arbejder vi ud fra visionen, at vi vil være Danmarks førende specialtilbud til udsatte børn og unge.

Derfor forpligter vi os til gennem anerkendende, fordomsfrie og professionelle relationer og metoder at understøtte det enkelte barns mulighed for et meningsfuldt liv.

Det er SBU’s mission at arbejde med børn og unge inden for servicelovens rammer:

Vi kvalitetssikrer og udvikler dagligt vores ydelser inden for rammerne af socialtilsynets 7 temaer og lov om voksenansvar.