I SBU anvendes resultatdokumentation.

Resultatdokumentationen understøtter opfølgningen på §140-handleplanerne med udgangspunkt i de 5 faktorer:

 • Udvikling og adfærd
 • Familieforhold
 • Daginstitution, skole eller beskæftigelse
 • Sundhedsforhold
 • Fritidsforhold og venskaber

Resultatdokumentation

 • anvendes som redskab til en løbende vurdering af borgerens funktionsniveau
 • sikrer inddragelse af borgeren og forældrene
 • sikrer en systematisk opfølgning på indsatserne og understøtter dialogen om indsatsen mellem myndighed og udfører
 • kvalificerer arbejdet med opstilling og omsætning af mål for indsatserne
 • skaber en tværfaglig referenceramme for opgaveløsningen
 • giver mulighed for at dokumentere selv små fremskridt