Observations- og udredningspladser er en hjælp til den kommunale sagsbehandler, der har behov for en specifik faglig vurdering af et barn eller en ung.

Med en specifik faglig vurdering kan sagsbehandleren hurtigere finde det rette tilbud til barnet. Dermed undgås unødige skift i en eventuel anbringelse. 

Et observations- og udredningsforløb i Region Midtjylland varer 2-6 måneder.

Grundforløbet omfatter:

  • Beskrivelse af fysisk funktionsniveau
  • Beskrivelse af psykisk funktionsniveau
  • Beskrivelse af sociale funktioner
  • Beskrivelse af kognitivt funktionsniveau
  • Vurdering af skole- og indlæringsevner
  • Psykologisk udredning

Kommunen har mulighed for at tilkøbe yderligere observationer eller udredninger.

Et team af pædagoger fra institutionen og psykologer fra Institut for Kommunikation og Handicap foretager observationer og udredning. Teamet besidder viden og ekspertise inden for det social- og specialpædagogiske område.

Efter hvert forløb anbefaler teamet den foranstaltning, de skønner bedst at kunne støtte barnet eller den unge.

Visitation til et observations- og udredningsforløb foregår ved, at kommunen retter henvendelse til Specialområde Børn og Unge via regionens anmodningsmodul