Når man er forældre til et barn eller en ung med udfordringer af forskellig karakter, kan familien have gavn af at blive aflastet. Antallet af aflastningsdøgn er individuelt tilpasset, eksempelvis 3 dage om ugen eller 2 weekender om måneden.

En aftale om aflastning skal indgås mellem barnets eller den unges kommunale sagsbehandler og SBU.

Ydelsesbeskrivelserne for aflastningstilbud


Ved indskrivning udarbejder vi en årsplan for barnet/den unge, hvor der blandt andet aftales antal døgn på årsbasis og en plan for placeringen af døgnene. Hvert kvartal detailplanlægger institutionen sammen med forældrene aflastningsdøgnene for de kommende 3 måneder med udgangspunkt i årsplanen. 

Planen er bindende, og afdelingen forsøger altid at imødekomme  forældrenes ønsker inden for tilbuddets rammer. 

Som udgangspunkt benytter barnet/den unge deres normale dagtilbud. 

Afhængigt af barnets eller den unges behov for støtte kan SBU's pædagogiske indsats være:

  • struktur og forudsigelighed i hverdagen
  • daglig motion
  • guidning/støtte/hjælp i forhold til almindelig daglig livsførelse
  • støtte til aktiviteter på og uden for afdelingen
  • vedligeholde allerede indlærte færdigheder
  • udvikling og støtte til kommunikative kompetencer
  • støtte til selvforståelse og spejling af følelser og tanker

Indsatsen tager altid udgangspunkt i den individuelle plan for barnet/den unge. 

Hvilke afdelinger i SBU tilbyder aflastning?