SBU arbejder efter standarderne i Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område.

Kvalitetsmodellen medvirker til at sikre systematisk udvikling i kvaliteten af det socialt faglige arbejde i SBU - til glæde for beboere og ansatte.

SBU arbejder med resultatdokumentation vedrørende alle vores borgere. Det er et redskab til at hjælpe med at belyse og skabe viden om vores arbejde og resultater.