SBU består af 7 afdelinger, 4 skoler, 1 børnehave, familieplejetilbud og en række beskæftigelsestilbud.

Afdelingerne er placeret geografisk i hele Region Midtjylland. SBU tilbyder pladser til:

  • Døgnanbringelse for børn og unge til og med 17 år jf. lov om social service §66 stk. 1 
  • Aflastning for børn og unge til og med 17 år jf. lov om social service § 52 og § 84
  • Døgnanbringelse fra 18 år jf. lov om social service §107

Se SBU's døgntilbud

Se SBU's dagtilbud

Se SBU's aflastningstilbud


Vi er ca. 450 medarbejdere, der hver dag arbejder for at give vores beboere et individuelt tilrettelagt tilbud.