Hvad koster en aflastningsplads?

SBU har et niveau-opdelt takstsystem, og der er det samme takstsystem på alle vores afdelinger.
 
Vi placerer en ny i aflastning på det takstniveau, som passer til hans/hendes diagnose og til det forventede personale- og ressourceforbrug.

Vi har 9 niveauer på vores aflastningspladser, og taksterne pr. døgn er pr. 1/1 2018:

  1. 2.434 kr.
  2. 2.833 kr.
  3. 3.186 kr.
  4. 3.674 kr.
  5. 4.356 kr.
  6. 5.158 kr.
  7. 5.980 kr.
  8. 6.898 kr.
  9. 8.006 kr.

Ved aflastning udelukkende i weekends og på helligdage tillægges 33%.

Hvad der ligger i de enkelte niveauer, kan du læse i vores ydelsesbeskrivelser, som du finder nedenfor. 

Hvad er ydelsesbeskrivelser?

Ydelsesbeskrivelser er standardiserede beskrivelser af de ydelser, som Region Midtjylland leverer. De giver sagsbehandlere og andre interesserede et overblik over, hvad en udbudt ydelse indeholder - og hvad den koster.

Ydelsesbeskrivelserne er inddelt efter målgrupper, og i den enkelte ydelsesbeskrivelse kan du se, hvilke afdelinger der modtager hvilke målgrupper.

Der kan i visse situationer tilkøbes tillægsydelser eller ekstra ressourcer.

Ydelsesbeskrivelser for SEL § 66 stk. 1 døgnaflastningstilbud 

Kontakt:

Petra Hornung-Nissen
Socialfaglig koordinator
Tlf.: 2051 7124
E-mail: pethor@rm.dk 
Visitation