SBU's døgntilbud er geografisk spredt over hele Region Midtjylland.

Vi har 11 afdelinger med døgntilbud, og du kan læse mere om det enkelte tilbud ved at klikke på menuen til venstre.

Flere af afdelingerne tilbyder også aflastning.

Kontakt:

Petra Hornung-Nissen
Socialfaglig koordinator
Tlf.: 2051 7124
E-mail: pethor@rm.dk 
Visitation