Når man er forældre til et barn eller en ung med udfordringer af forskellig karakter, kan familien have gavn af at blive aflastet. Antallet af aflastningsdøgn er individuelt tilpasset, eksempelvis 3 dage om ugen eller 2 weekender om måneden.

En aftale om aflastning skal indgås mellem barnets eller den unges kommunale sagsbehandler og SBU.

Ydelsesbeskrivelserne for aflastningstilbud

Pjece til udprintning

Ved indskrivning udarbejder vi en årsplan for barnet/den unge, hvor der blandt andet aftales antal døgn på årsbasis og en plan for placeringen af døgnene. Hvert kvartal detailplanlægger institutionen sammen med forældrene aflastningsdøgnene for de kommende 3 måneder med udgangspunkt i årsplanen. 

Planen er bindende, og afdelingen forsøger altid at imødekomme  forældrenes ønsker inden for tilbuddets rammer. 

Som udgangspunkt benytter barnet/den unge deres normale dagtilbud. 

Afhængigt af barnets eller den unges behov for støtte kan SBU's pædagogiske indsats være:

  • struktur og forudsigelighed i hverdagen
  • daglig motion
  • guidning/støtte/hjælp i forhold til almindelig daglig livsførelse
  • støtte til aktiviteter på og uden for afdelingen
  • vedligeholde allerede indlærte færdigheder
  • udvikling og støtte til kommunikative kompetencer
  • støtte til selvforståelse og spejling af følelser og tanker

Indsatsen tager altid udgangspunkt i den individuelle plan for barnet/den unge. 

Hvilke afdelinger i SBU tilbyder aflastning? 

kort_over_SBU_afd_2019-2-intra.jpg