Hvad koster et dagtilbud?

SBU har et niveau-opdelt takstsystem, og der er samme takstsystem på alle vores afdelinger. 
Vi placerer en ny i dagtilbud ind på det takstniveau, som passer til hans/hendes diagnose og  til det forventede personale- og ressourceforbrug.

Vi har 5 niveauer på vores dagpladser i skolerne, og taksterne pr. dag er pr. 1/1 2018:

  1. 640 kr.
  2. 853 kr.
  3. 1.053 kr.
  4. 1.223 kr.
  5. 1.539 kr.

Vi har kun 1 niveau på vores dagpladser i børnehave, og taksten pr. dag er pr. 1/1 2018:

  1. 1.521 kr.

Hvad der ligger i de enkelte niveauer, kan du læse i vores ydelsesbeskrivelser, som findes her neden for. 

Hvad er ydelsesbeskrivelser?

Ydelsesbeskrivelser er standardiserede beskrivelser af de ydelser, som Region Midtjylland leverer. De giver sagsbehandlere og andre interesserede et overblik over, hvad en udbudt ydelse indeholder - og hvad den koster.

Ydelsesbeskrivelserne er inddelt efter målgrupper, og i den enkelte ydelsesbeskrivelse kan du se, hvilke afdelinger der modtager hvilke målgrupper.

Der kan i visse situationer tilkøbes tillægsydelser eller ekstra ressourcer.

Ydelsesbeskrivelser for dagtilbud 

Kontakt:

Petra Hornung-Nissen
Socialfaglig koordinator
Tlf.: 2051 7124
E-mail: pethor@rm.dk 
Visitation