Socialt tilsyn

Socialtilsyn Midt skal fra 1. januar 2014 godkende og føre det driftsorienterede tilsyn med SBU.

Med det gode driftsorienterede tilsyn ønsker Socialtilsynet generelt at bidrage til at udvikle kvaliteten og det faglige niveau på det sociale område, til gavn for de mest udsatte børn, unge og voksne i Danmark.

Det gode tilsyn udføres med udgangspunkt i kvalitetsmodellen, hvor tilbuddenes kvalitet vurderes inden for følgende syv temaer:

  1. Uddannelse og beskæftigelse
  2. Selvstændighed og relationer
  3. Målgrupper, metoder og resultater
  4. Organisation og ledelse
  5. Kompetencer
  6. Økonomi
  7. Fysiske rammer

Læs mere om Socialtilsyn Midt's arbejde

Find Socialtilsyn Midts tilsynsrapporter vedr. SBU på Tilbudsportalen.

Socialtilsyn Midt har også en Whistleblowerordning.

Arbejdstilsynets grønne smileys

Du kan finde alle vores grønne smileys på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Tilsyn i SBU

 

Tilsynsrapporter 2018:

Grøn Smiley fra Arbejdstilsynet til afdeling Overgangen efter besøg den 28. maj 2018.
Rapport fra Arbejdstilsynets besøg på Overgangen

 

Tilsynsrapporter 2017:

Grøn Smiley fra Arbejdstilsynet til afdeling Fenrishus efter besøg den 29. august 2017.
Rapport fra Arbejdstilsynets besøg på Fenrishus

Grøn Smiley fra Arbejdstilsynet til afdeling Ulriksdal efter besøg den 15. august 2017.
Rapport fra Arbejdstilsynets besøg på Ulriksdal

Grøn Smiley fra Arbejdstilsynet til afdeling Hald Ege efter besøg den 3. april 2017.
Rapport fra Arbejdstilsynets besøg på Hald Ege

Tilsyn på afdeling Fenrishus den 28.03.17 foretaget af Styrelsen for Patientsikkerhed.
Rapport fra Tilsynets besøg på Fenrishus

 

Tilsynsrapporter 2016:

Socialtilsyn Midt ser et SBU på rette vej.
Link til Tilsynsrapporten for 2016

Grøn Smiley fra Arbejdstilsynet til SBU Administrationen efter besøg den 30. marts 2016.
Rapport fra Arbejdstilsynets besøg i Administrationen

Grøn Smiley fra Arbejdstilsynet til Strandhuset efter besøg den 30. marts 2016. 
Rapport fra Arbejdstilsynets besøg i Strandhuset

 

Kontakt:

 

Gerda Aakerberg Klausen
Konstitueret administrationsleder
Tlf.: 2325 6883
E-mail: geklau@rm.dk