Ydelsesbeskrivelser er standardiserede beskrivelser af de ydelser, som Region Midtjylland leverer. De giver sagsbehandlere og andre interesserede et overblik over, hvad en udbudt ydelse indeholder - og hvad den koster.

Ydelsesbeskrivelserne er inddelt efter målgrupper, og i den enkelte ydelsesbeskrivelse kan du se, hvilke afdelinger der modtager hvilke målgrupper.

Der kan i visse situationer tilkøbes tillægsydelser eller ekstra ressourcer.

Se takster og ydelsesbeskrivelser for døgntilbud 

Se takster og ydelsesbeskrivelser for aflastningstilbud

Se takster og ydelsesbeskrivelser for dagtilbud 

 

Til sagshandleren

Hvis du ønsker at bestille en af vores ydelser, skal du bruge anmodningsmodulet.

Til forældre

Hvis du mener, at en af vores ydelser vil passe godt til dit barn, skal du søge om det via dit barns hjemkommune.