Specialområde Børn og Unge har medarbejdere, som har uddannet sig inden for særlige områder, og derfor kan vi tilbyde konsulentydelser, rådgivning og kurser såvel internt som eksternt.

Vi har specialister inden for PAS, KRAP, ADHD, ICF, IKT, AKT, vejledning til plejefamilier, autismepædagogik med mere.

PAS

PAS er et Pædagogisk Analyse System, der tager afsæt i neuropsykologien. I PAS-vurderingerne finder man frem til barnets potentialer og forudsætninger for læring. Efterfølgende udarbejdes en beskrivelse af, hvilket indhold, metoder og mål der er velegnede for barnets læringsmuligheder.

Supervision

SBU tilbyder kvalificeret supervision. Tilgangen til supervision er baseret på tanken om, at vi som personer ofte er langt mere kompetente, end vi måske som udgangspunkt er klar over. Vi ved ofte mere, end vi ved, at vi ved! Supervisionen opkvalificerer refleksionsprocessen og bidrager til at ikke-erkendte eller ikke-reflekterede områder belyses på en ny måde med nye orienteringer såvel som ny energi til følge.  Supervision kan også have en ventilerende og præventiv effekt, idet der bliver "læsset af" i tide, inden rygsækken bliver fyldt for meget op.

Kommunikation

Kommunikation kan både medvirke til at bygge bro eller grave grøft. Hensigtsmæssig kommunikation styrker relationen og skaber indsigt på tværs af forskellighed. SBU tilbyder undervisning i kommunikative anliggender generelt. Endvidere besidder SBU specialviden i nonverbal kommunikation og konflikthåndtering.

Seksualvejledning

Mennesker med nedsat funktionsevne kan være udfordret på at få livskvalitet og seksualitet til at gå op i en højere enhed. SBU har seksualvejledere, som kan vejlede personer med udviklings-forstyrrelser eller fysiske handicaps i nogle af de problemstillinger, som kan være forbundet med seksualitet. Der kan også være tale om vejledning til pårørende, som ønsker at tilegne sig en dybere forståelse for at kunne støtte op omkring en persons vanskeligheder med seksualitet.

KRAP

Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik, er forkortet KRAP, er et socialpædagogisk koncept, som indeholder det bedste af det, der virker.
KRAP tager udgangspunkt i den anerkendende tilgang til andre mennesker, ved en systematisk inddragelse af de kognitive teorier og behandlingsformer samt med vægt på det positive - det, der virker.

AKT

Psykolog certificeret AKT/KRAP vejleder anvender et ressourcefokuseret og anerkendende syn på børn og unge med særlige behov, har viden om særlige diagnoser og udfordringer og laver pædagogiske udredninger og planlægger relevante interventioner. Ved hjælp af KRAP's principper og teknikker opkvalificeres arbejdet med at finde og udnytte den enkeltes ressourcer.

ICF

ICF bruges til at udrede og beskrive det enkelte barns vanskeligheder og derved målrette indsatsen i forhold til barnets trivsel i hverdagen.
Konceptet medvirker ligeledes til at sikre et systematisk arbejde med opfyldelse af de mål, der er opstillet i de kommunale handleplaner.

Du er velkommen til at kontakte os for uddybende oplysninger vedr. såvel interne som eksterne konsulentopgaver.