FamilieFOKUS er en del af Specialområde Kommunikation og Handicap, og de samarbejder efter behov med Specialområde Børn og Unges afdeling Fenrishus i forhold til ophold og kurser.

FamilieFOKUS for hele familien

Når et barn har en livstruende sygdom, er det ikke kun barnet, der bliver ramt. Hele familien kommer under pres, både følelsesmæssigt og praktisk, i forsøget på at få hverdagen til at fungere.

FamilieFOKUS er et tværfagligt landsdækkende tilbud med fokus på hele familien. Tilbuddet er finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet.

FamilieFOKUS er for familier med børn og unge (0-18 år) med livstruende eller livsbegrænsende sygdom med komplekse symptomer af fysisk, psykisk, social eller åndelig/eksistentiel karakter.
 

Vi henviser til FamilieFOKUS' egen hjemmeside for yderligere oplysninger omkring tilbuddet