Hamarhus tilbyder 14 døgnpladser til børn og unge fra 7 år til og med 19 år.

Målgruppen er normaltbegavede unge med autismespektrum-forstyrrelse og med adfærdsmæssige problemstillinger, der kræver et specialiseret tilbud. Adfærdsmæssige problemstillinger forud for indflytning på Hamarhus kan blandt andet være svær isolation, skoleværing, angst, OCD og spiseforstyrrelse.

Når målgruppen er nøje afgrænset, betyder det, at vi kan arbejde specialpædagogisk og meget målrettet med børn og unges udfordringer samt videreudvikle deres ressourcer. Det betyder også, at børnene og de unge vil møde andre beboere, som har udfordringer tilsvarende deres egne.

Pædagogisk tilgang og indsats

Dagligdagen

Rammer og samarbejde