SBU har længe oplevet en stor efterspørgsel af døgntilbud til normalt begavede børn og unge med diagnoser inden for autismespektret. Tidligere har vi haft et tilbud på 6 pladser, Overgangen, som henvendte sig til unge.

For at efterkomme kommunernes efterspørgsel åbner SBU nu et nyt tilbud, Hamarhus. Målgruppen er børn og unge fra 7 til og med 19 år. Udover autismespektret kan målgruppen have psykiske og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder samt psykiske tillægsdiagnoser.

Fokus på ressourcerne hos den enkelte
På det nye tilbud bygger vi videre på den erfaring, som vi har gjort på Overgangen krydret med den nyeste viden. De børn og unge, som flytter ind hos os, har tidligere haft mange oplevelser af, hvad de IKKE er gode til. På Hamarhus har vi fokus på at finde barnets og den unges ressourcer og styrke dem til at håndtere de udfordringer, de i øvrigt har. Tilbuddet sætter individet i centrum og møder barnet og den unge på det rette udviklingstrin for at sikre målrettede interventioner. Den enkelte skal bedst muligt udfolde sit potentiale.

NAU og autismepædagogik målrettet børn og unge
Hamarhus er et højt specialiseret tilbud, og derfor kræver vi også et højt kompetenceniveau af vores medarbejdere. Vi udvikler et uddannelsesprogram, hvor vi som de første kombinerer NeuroAffektiv Udviklingspsykologi (NAU) med autismepædagogikken - målrettet børn og unge området. Alle medarbejdere skal gennemgå uddannelsesprogrammet sammen med det øvrige uddannelsesprogram i SBU.

Nytænkte fysiske rammer
Den specialpædagogiske viden gennemsyrer også de fysiske rammer i det nye tilbud. Hamarhus er beliggende i et åbent, imødekommende og varmt miljø, som er formet ud fra nyeste viden på området.

Der er skabt ideelle rammer ned til mindste detalje - både visuelt, auditivt og aktivitetsmæssigt. Et af grundelementerne er muligheden for en vekselvirkning mellem socialtræning i indbydende fællesområder samtidig med, at der efter behov er mulighed for at trække sig væk til færre stimuli.  

Stort fokus på forældresamarbejde
Forældresamarbejdet vægtes højt på Hamarhus. Før man som forældre når frem til konklusionen af, at en døgnanbringelse er nødvendig, er der går meget forud. Derfor har vi ikke kun fokus på barnet eller den unge, men har også fokus på at støtte hele familien.

Forældrene er primære omsorgspersoner - både før, under og efter et ophold på Hamarhus. Hamarhus byder gerne forældrene velkomne og er desuden efter behov behjælpelige med professionel sparring, guidning og vejledning. Vi ønsker at understøtte bedst mulig kontakt mellem forældre og barnet/den unge set i et længere perspektiv.