Fenrishus er en døgn- og aflastningsafdeling for børn og unge. Fenrishus tilbyder:

  • Aflastning for børn og unge fra 0 til og med 17 år,
    lov om social service § 52 OG § 84

  • Døgnanbringelse for børn og unge fra 0 til og med 17 år,
    lov om social service SEL § 66 stk. 1 

Fenrishus er et højt specialiseret tilbud til børn og unge med multiple og komplekse funktionsnedsættelser, herunder børn og unge i den terminale fase.

Børnene og de unge på Fenrishus har brug for hjælp og støtte til alle daglige gøremål, samt stort behov for pleje og omsorg. Der er derfor ansat særligt uddannede pædagoger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og SOSU-assistenter. Vi har også psykomotoriske terapeuter og en musikterapeut i huset.

Fenrishus har 17 døgnpladser til børn og unge under 18 år, hvor af de 2 pladser kan anvendes fleksibelt mellem §66 og §107. Fenrishus har derudover 4 døgnpladser til unge i alderen 15  til og med 25 år.

Se ydelsesbeskrivelserne for døgntilbud

Se ydelsesbeskrivelserne for aflastningstilbud

 

Pædagogisk tilgang og indsats

Rammer og samarbejde