Den psyko-fysiske metode er en helhedsorienteret undervisnings- og træningsmetode. Den bygger på en praktisk erfaring fra undervisernes egne oplevelser og erfaringer samt evidensbaseret viden og forskning, litteratur m.m fra Danmark og udlandet.

Den psykofysiske metodes force er bl.a., at den er tydelig og konkret anvisende i, hvor den omsætter teori til praksis.

Metoden er udviklet over de sidste 30 år af De Psyko-Fysiske konsulenter i samarbejde med bl.a. psykologer og andre professionelle. Metoden er tilpasset danske forhold og de udfordringer, der måtte være i forhold til ressourcer, lovgivning, fysiske rammer m.m.

Hvorfor?

SBU har valgt at tilføje den psyko-fysiske metode og dermed udvide vores værktøjskasse for konflikthåndtering fra udelukkende at indeholde Low Arousals frigørelsesteknikker - til også at indeholde metoder, der kan hjælpe os med at håndtere særlig udfordrende adfærd.

Hvordan?

Den psyko-fysiske metode er funderet på en Low Arousal tilgang, hvor barnet/den ungen er i centrum. Derfor passer metoden godt ind i SBU's faglige fundament.

Men metoden har også fokus på personalets tryghed og sikkerhed. Herunder også hvor vigtigt det er, at personalet modtager særlig undervisning til at kunne håndtere de helt særlige udfordrende konfliktsituationer, som de på nogle af vores afdelinger kan befinde sig i.

Den psyko-fysiske metode kaldes også for tryghedstræning. Igennem metoden bliver personalet trænet i at risikovurdere konfliktsituationer og deeskalere dem effektivt og hurtigt. De bliver også undervist i, hvordan man med skånsomhed, proportionalitet og mindste indgriben kan fastholde et barn eller en ung, hvor der fortsat er fokus på omsorg og sikkerhed.  

SBU planlægger sammen med konsulenterne teoretiske oplæg, dialog, gruppearbejde, træning og øvelser og tilbyder herigennem egnede værktøjer til at håndtere de konflikter og situationer, som personalet møder i deres hverdag.