Forsknings- og udviklingsprojektet vedrørende implementering og effektmåling af konflikthåndteringsmetoden Low Arousal er afviklet over en toårig periode (2015-2017) og er tilpasset undervejs på baggrund af PDSA-analyser (Plan-Do-Study-Act), med intentionen om at understøtte implementeringen af Low Arousal bedst muligt.

Effektmålingen er baseret på det kvantitative antal af magtanvendelser, VTC og konfliktrelaterede arbejdsulykker, før, under og efter undersøgelsesperioden.