De fleste af vores afdelinger kan beholde de unge i efterværn efter Servicelovens § 76.

Servicelovens paragraffer om anbringelse gælder som udgangspunkt for børn og unge, indtil de fylder 18 år. Derefter forventes, at de kan klare sig selv, både med hensyn til økonomi, beslutninger om uddannelse og andet, der hører med til det at blive voksen.

Kommunerne kan dog tilbyde støtte, altså ’efterværn’ til alle unge mellem 18 og 23 år, som har været anbragt, indtil de fyldte 18 år.

Efterværn kan give de unge mulighed for at blive boende på det sted, hvor de har boet, og/eller de kan få en anden form for støtte, f.eks. en kontaktperson.

Den mest almindelige form for efterværn er at forlænge en anbringelse eller et døgnophold, så man bliver boende på det tidligere anbringelsessted, også efter at man er blevet 18 år - dog højst til man fylder 23 år. Dernæst får en del unge en kontaktperson eller en personlig rådgiver, og endelig kan man lave en udslusningsordning.