Alle vores afdelinger er for børn og unge efter Servicelovens § 66 stk. 1, nr. 7.  

Bekendtgørelse af lov om social service § 66
Anbringelsessteder for børn og unge kan være:

  1. almene plejefamilier,
  2. forstærkede plejefamilier,
  3. specialiserede plejefamilier,
  4. netværksplejefamilier,
  5. egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder,
  6. opholdssteder for børn og unge eller
  7. døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner
  8. pladser på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling