Møllebækken
Strandvejen 24  
8585 Glesborg

Tlf: 7847 8270

Lotte Bo Pedersen
Afdelingsleder
Tlf.: 4017 0062
E-mail: LOBPED@rm.dk