I Specialområde Børn og Unge er målgrupperne nøje afgrænset for hver af vores døgntilbud.

Det betyder, at vi kan arbejde specialpædagogisk og meget målrettet med børn og unges udfordringer samt videreudvikle deres ressourcer. Det betyder også, at børnene og de unge vil møde andre beboere, som har udfordringer tilsvarende deres egne.

Når vi sikrer, at vi arbejder med den samme afgrænsede målgruppe, sikrer vi også den helt rette kompetence og specialicering hos medarbejderne og dermed det bedst mulige tilbud for de børn og unge, som bor hos os.