I SBU er kosten på vores afdelinger et højt prioriteret område.

Vi ønsker at medvirke til, at der skabes sunde kostvaner for de børn og unge, som er tilknyttet SBU. 

Det differentierer fra afdeling til afdeling, hvordan de vælger at udmønte det sunde kostvalg, men alle med det fokus at sikre børn og unges sundhed, trivsel, udvikling og læring - også gennem en god madkultur.