Faglig koststrategi baner vej for sunde madvaner hos anbragte børn og unge

Usunde kostvaner hos udadreagerende børn og unge kan være en stor udfordring for personalet på mange afdelinger. Med en faglig koststrategi er det lykkedes medarbejderne på Ulriksdal at ændre kostvaner fra junk food til nærende hverdagsmad.

Læs mere om arbejdet med det sunde kostvalg

Her lytter voksne til mig på en måde, som jeg aldrig har oplevet før

Da 17-årige Cecilie flytter ind på Overgangen i Viborg, har hun over 20 indlæggelser på psykiatrisk afdeling bag sig på grund af selvmordstanker og selvskadende adfærd. Efter ti måneder det nye sted er hun begyndt i skole, har fået sig en veninde og oplevet tre måneder uden at skade sig selv, hvilket er den længste periode i fire år.

Her fortæller Cecilie, hvad der hjælper hende på vej.

Juni 2018:  Nyhedsbrev

Så har vi taget hul på den første sommermåned, selv om maj måned allerede har taget forskud på sommerdagene. Det gode vejr har blandt andet budt på ture til vores afdelingers køkkener, og vi vil i dette nyhedsbrev dele madens betydning for børn og unges udvikling med jer. 

Nyhedsbrevet fortæller også om Fogedvængets arbejde med at give børn og unge uden sprog mulighed for at kommunikere. Det sker ved hjælp af den specialdesignede kommunikations-app Avaz. 

Efter 3 år med en fokuseret indsats omkring implementering af Low Arousal er vi kommet så langt, at vi er klar til næste niveau - LA2.

God fornøjelse med læsningen!

28. maj 2018: I Skovhuset spiser de stedmoderblomster

Tallerkensmækker, havtorn og stedmoderblomster. Når køkkenet på Skovhuset i Ulfborg får leveret varer, er der spidsfindige grøntsager i kasserne. For køkkenleder og kostvejleder Grete Nisgaard er sundhedsfilosofien nemlig, at alle børn og unge på afdelingen får den mad, som kroppen har brug for. Nogen gange hjulpet på vej af en blomst.

Læs mere om Skovhusets arbejde med de sunde madvaner

""

 

16. maj 2018: Kok booster unges madglæde på Granbo

God mad og trivsel hænger sammen. Vi har besøgt køkkener i SBU, der i et mini-tema omkring kost fortæller om madens betydning for børn og unges udvikling. 

Denne artikel beskriver arbejdet med kost på Granbo

""


April 2018:  Nyhedsbrev

Forårets første nyhedsbrev giver dig et overblik over, hvordan de danske medier har dækket SBU’s nye rapport om Low Arousal. 

Nyhedsbrevet fortæller også om Overgangen i Viborg, hvor høj faglighed i medarbejdergruppen er den allervigtigste forudsætning for at hjælpe normaltbegavede unge med autisme med at klare skiftet til voksenlivet. 

Endelig beskrives Hald Eges arbejde med SBU-modellen. 

God læselyst.
 

Januar 2018:  Nyhedsbrev

I årets første nyhedsbrev har vi valgt at tage et kig på to af vores afdelinger - specialskolen i Ulfborg og aflastningen på Møllebækken. Og endelig fortæller en forælder, hvordan det opleves, når ens barn skal skifte institution. God fornøjelse med at læse nyhedsbrevet.

""

 

Glædelig jul og godt nytår fra områdechefen

""

Jeg vil gerne sige tak for i år og ønske alle samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt nytår.


21. december 2017: Sådan holder børn og unge jul på Kløvhøj

""

 

På Kløvhøj er der andesteg og gaver under træet til de beboere, som skal holde juleaften på afdelingen.

Læs her, hvad pædagogerne gør for at skabe en god juleaften for de børn og unge, der ikke har mulighed for at komme hjem i julen.

 

27. november 2017:  Der er meget læring i at grave et hul
Specialskolen på Skovhuset i Ulfborg rummer de børn, som almindelige specialskoler har givet op overfor. Det kræver et helt særlig tilrettelagt individuelt undervisningsforløb og en overordentlig stor faglig værktøjskasse. Læs mere om Skovskolens læringsstrategier

""

 

November 2017:  Nyhedsbrev

Dokumentarprogrammer på tv har de seneste måneder vist, hvordan sårbare børn og unge nogle gange er blevet anbragt under urimelige og fagligt inkompetente forhold.

I dette nyhedsbrev kan du få et fagligt indblik i, hvordan vi i Specialområde Børn og Unge (SBU) hele tiden bestræber os på at give børn og unge de bedst mulige anbringelser. I en kronik bragt i Jyllands-Posten kan man læse områdechefens reaktioner og faglige overvejelser. I nyhedsbrevet kan du også dykke ned i, hvordan afdelinger griber det faglige arbejde i praksis. God fornøjelse med at læse nyhedsbrevet.

"

 

9. november 2017:  "Jeg var utryg ved at flytte min søn" 

Det kan være en stor omvæltning for forældre, når ens barn bliver nødt til at skifte institution. Sådan var det for Linda Vang Andersen, hvis søn tidligere på året flyttede ind på vores afdeling Ulriksdal i Viborg. Her fortæller hun, hvordan skiftet påvirkede hele familien.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

 

Læs mere om familiens oplevelser

2. november 2017:  Kronik i Jyllands-Posten 

Jyllands-Posten bringer i dag en kronik skrevet af vores områdechef Tove Nedergaard. I kronikken tager hun udgangspunkt i de dokumentarprogrammer på tv, der de seneste måneder har vist, hvordan sårbare børn og unge nogle gange er blevet anbragt under horrible og fagligt inkompetente forhold. 

Læs kronikken fra Jyllands-Posten

""


Oktober 2017:  Nyhedsbrev

I dette oktober-nummer kan du som noget nyt se to videoklips - en populær video fra vores specialbørnehave, som allerede er blevet vist 115.000 gange på Facebook, og en video om turforberedelser til efterårsferien. God fornøjelse med at læse nyhedsbrevet.

""


September 2017:
Vold som udtryksform - Low Arousal

Vold Som Udtryksform har som mål at begrænse volden og dens skadevirkning på kommunale og regionale arbejdspladser.

Artiklen har fokus på Specialområde Børn og Unges anvendelse af Low Arousal, og hvordan dette skaber tryghed i hverdagen i forhold til at håndtere voldsomme situationer. Vi fokuserer på årsagen bag adfærden fremfor adfærden isoleret set.

Læs artiklen


Juni 2017: Festlig dimissionsfest for STU-studenter på Fogedvænget

 Demmisionsfest på Fogedvænget

I juni fejredes nyudklækkede studenter landet over, og for første gang var der også dimission på Fogedvænget i Hedensted.

Læs mere om den festlige dag (pdf)

8. og 9. maj 2017: Inspirerende dage om sansemotorik

 Inspirerende dage om sansemotorik

SBU afholdt 8. og 9. maj 2 fagligt inspirerende dage omkring den motoriske udvikling og sansernes betydning for motorikken og vores måde at være i verdenen på.

Læs mere om Sansemotorik konferencen (pdf)

Februar 2017:

Ny aflastningsafdeling Skovbrynet

""

Skovhuset i Ulfborg har det seneste års tid oplevet efterspørgsel på både døgn- og aflastningspladser. Derfor har de udvidet med en ny aflastningsafdeling, Skovbrynet, som ligger i baghaven til Skovhuset.

Læs hele artiklen

23. februar 2017:
Himmelbjerggården er solgt

""

Himmelbjerggården, der frem til sommeren 2016 fungerede som døgninstitution for børn og unge med socialpsykiatriske og adfærdsmæssige vanskeligheder, er solgt.

Læs hele pressemeddelelsen

Februar 2017:
Unge autister får hjælp til at blive voksne

""

"Overgangen" hedder den nye afdeling, der ligger i Viborg og drives af Specialområde Børn og Unge i Region Midtjylland. Det er her de unge autister i alderen 14-25 år kan få hjælp til at tackle en række problemer, der ellers vil følge dem langt ind i voksenlivet: Nogle er voldsomme i deres adfærd, enkelte er selvskadende, mange pjækker fra skolen, mens andre har isoleret sig socialt fra andre.

Læs hele artiklen her

Hent Pjecen om Overgangen

Kontakt Overgangen

Januar 2017:
SBU har haft besøg af det Sociale Tilsyn

Henover efteråret har Socialtilsyn Midt været på besøg på alle SBU´s afdelinger. Lovgivningen siger at der hvert år skal gennemføres et driftsorienteret tilsyn på alle afdelinger.

Tilsynskonsulenten har siden været i gang med at efterbehandler materialet, hvilket udmønter sig i en tilsynsrapport. Områdeledelsen blev, på et møde den 19. december, præsenteret for de overordnede tendenser i rapporten.

Tilsynet oplever generelt et velfungerende specialområde med engageret medarbejdere, der har været velforberedte til tilsynsbesøgene.

Tilsynet har på alle afdelinger været i kontakt med forældre eller anden pårørende til borgeren. Tilbagemeldingen fra de pårørende er, at medarbejderne er imødekommende og tager sig tid til at tale med dem om det, de måtte have på hjertet. De pårørende udtrykker generelt stor tilfredshed med SBU's afdelingernes indsats.

Rapporten forventer SBU at få i høring i starten af januar 2017, hvorefter den vil blive offentliggjort.
 

25. maj 2016:
Afvikling af Himmelbjerggården besluttet af Regionsrådet. 

""Regionsrådet har på sit møde onsdag 25. maj truffet den endelige beslutning om at afvikle den regionale børn- og ungeinstitution Himmelbjerggården ved Ry.

Læs hele pressemeddelelsen.

 

4. maj 2016:
Himmelbjerggården foreslås afviklet.

 ""

Den regionale døgninstitution Himmelbjerggården foreslås afviklet. Forslaget sendes i dag i høring blandt medarbejderne og skal senere behandles politisk i regionsrådet.

Læs hele pressemeddelelsen

 

29. april 2016:
SBU afholder Lederkonference om Neuroaffektiv tilgang i august.

""

Konferencen er for ledere i kommuner og regioner. Der sættes fokus på betydningen af de organisatoriske- og ledelsesmæssige rammer for iværksættelse af neuroaffektive indsatser.
Konferencen afholdes den 18. august på Scandic i Aarhus.

Læs mere om neuroaffektiv tilgang 

 

7. marts 2016:

Økologisk spisemærke til Granbo

""

Granbos kok/køkkenansvarlige Morten Torp Nielsen (i rød skjorte) blev indbudt til spisemærkeoverrækkelse i Herning Messecenter den 7. marts 2016. Der blev i dagens anledning holdt tale af formanden for økologisk landsforening, Per Kølster og af Robert Langberg Lind fra Fødevarestyrelsen. 
Vi er på Granbo stolte af Mortens indsats for økologien, og ikke mindst over Mortens helhjertede indsats for borgernes sundhed og trivsel.
 

2. februar 2016: 
Hjælp til familier med et barn med alvorlig sygdom eller et svært handicap  

I Danmark dør hvert år omkring 400 børn og unge af kræft eller andre alvorlige sygdomme eller handicap. Familier med uhelbredeligt syge børn eller svært handicap har brug for hjælp eller aflastning undervejs i de ofte årelange sygdomsforløb, som belaster ikke bare det syge barn, men hele familien. Med projektet FamilieFOKUS finansieret gennem Sundhedsstyrelsens satspuljemidler er der nu hjælp på vej til en hidtil overset gruppe af familier.

Læs hele pressemeddelelsen (pdf)

Find flere oplysninger på
FamilieFOKUS' hjemmeside 

 

Camilla Græbild
Assistent (HK)
Tel. 2026 9177
E-mail: camgra@rm.dk
Administration og Kommunikation